ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 487/22-12-16 ΓΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Περιγραφή Αρχείου: 
ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 487/22-12-16 ΓΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΝ 8/5/2018