Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ89ΗΟΡ1Θ-Γ5Ο
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 25540,40 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΙΡΟΜΑΝΤΡΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
18-04-2019 12:28:13    18-04-2019 12:28:13      2277
ΩΑΕΦΟΡ1Θ-ΖΔ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 10306,11 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΑΝΑ ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18-04-2019 12:25:20    18-04-2019 12:25:20      2279
6ΞΚΠΟΡ1Θ-ΚΙΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2198,20 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ.Κ. ΕΡΦΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
17-04-2019 13:21:37    17-04-2019 13:21:37      2256
6ΤΑΗΟΡ1Θ-ΥΚ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5425,25 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΒΑΔΑ - ΠΛΑΓΙΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
17-04-2019 11:43:13    17-04-2019 11:43:13      2234
6Υ2ΚΟΡ1Θ-7ΥΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2284,30 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΒΑΔΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17-04-2019 11:40:45    17-04-2019 11:40:45      2236
7ΝΞΟΟΡ1Θ-384
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2239,78 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΧΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ
17-04-2019 09:23:27    17-04-2019 09:23:27      2182
6ΡΨΓΟΡ1Θ-Σ05
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6382,97 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΟΚΑΜΠΙ Η΄ΠΛΑΤΑΝΟΡΗΜΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΕΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
17-04-2019 09:15:44    17-04-2019 09:15:44      2208
ΩΝ4ΓΟΡ1Θ-Λ4Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1184,10 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΣ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΝΟΥΔΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ
17-04-2019 09:06:17    17-04-2019 09:06:17      2218
6ΥΨΕΟΡ1Θ-ΚΒΔ
Απαλλαγή του δικαιούχου Γεωργίου Αρχοντάκη του Αντωνίου από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
17-04-2019 09:01:11    17-04-2019 09:01:11      2130
ΨΓ8ΛΟΡ1Θ-ΟΩΚ
Έγκριση Υλοτομίας του Τζωρτζάκη Στυλιανού στη θέση Ξερόκαμπος του οικισμού Μουρνέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-04-2019 13:38:32    16-04-2019 13:38:32      2172