ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ (ΔΩΡΕΑ)

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 1/21-1-19 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ