ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1421/2018/7-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ