ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞ. & ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1/18-1-19 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ