Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Προϊστάμενος: Εμμανουήλ Ροβίθης
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο
Τηλ: 2813.404 141
Φάξ: 2813.404 198