Τμήμα Προσωπικού

Προϊστάμενος: Λουλάκης Γεώργιος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γενικού Γραμματέα και τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων.
  2. Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν.1892/1990 (Α 101), όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Λ. Ικάρου και Σπανάκη Στ. 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 460
Φάξ: 2810.278 456
Προσωπικό:

Ακριβοπούλου Μαρία  2810.278475
Αρβανίτη Αικατερίνη    2810.278430
Δούλης  Ευάγγελος     2810.278476
Καστρινάκη Αρετή       2810.278445
Κουδουμά Ευδοξία      2810.278420
Λαμπράκης Στέφανος 2810.278421
Μαραγκάκη Μαρία      2810.278423
Μπίλλια Αικατερίνη     2810. 278 482

Σαριδάκη Νεκταρία     2810.278452
Σταυρίδης Αλέξιος       2810.278424
Τουργαϊδου Βαρβάρα  2810. 278479

 

 

   

Ανακοινώσεις

Συγκρότηση των Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων στην έδρα των Νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.