Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών

Αναπλρώτρια Προϊσταμένη: Δελάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα το Ηράκλειο, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου και Στ. Σπανάκη 2, ΤΚ 71307, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810.278 462
Φάξ: 2810.278 456

email: m.delaki@apdkritis.gov.gr

Προσωπικό:

Γραμματεία:

Τρυπιδάκη Αριστέα 2810.278 458

Αναγνώστου Δήμητρα 2810.278464

Σερλιδάκης Ιωάννης 2810.278 450

Διεκπεραίωση:

Σταθωράκη Ειρήνη 2810.278 457

Αρμενάκης Κων/νος 2810.278 433

Σηφάκη Μαρία 2810.278 429

Τηλεφωνικό Κέντρο:

Θεοδωράκης Οδυσσέας 2810.278 400
Μεταξάκης Γεώργιος 2810.278 400