Τμήμα Γραμματείας

Προϊστάμενος: Χατζηιωάννου Ελευθερία
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την παραλαβή αιτήσεων.
  2. Την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
  3. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες.
  4. Την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 164
Φάξ: 2810. 264 160
Προσωπικό:

Γολοβάνη Τερψιθέα       2810-264150
Μπουντώνας Γεώργιος 2813407113
Σιδέρης Ευάγγελος 2813407122
Κατσαμάνης Ιωάννης 2813407117
Μαργαριτσανάκης Νικόλαος 2813407111
Καλησπεράκης Γεώργιος 2813407122
Αμαργιανιτάκη Αναστασία  2810264141
Αγαπάκης Ιάκωβος        2810264150