Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χανίων

Προϊστάμενος: Μπατάκης Κωνσταντίνος
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και δελτίων διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  2. Το Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση των αρχείων του Τμήματος, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες, την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία εξέτασης του αιτήματος τους και γενικότερα την εξυπηρέτηση των πολιτών ως Υπηρεσία μιας στάσης.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Θεραπευτηρίου 27 ('Όπισθεν ΜΑΙΧ), Τ.Κ. 73200, Χανιά
Τηλ.: 28210-23801 (Προϊστάμενος)
Φάξ: 28210-23820
Πληροφορίες: Τηλ.: 28210 23806, 23807, 23809, 23810, 23811,23813
Προσωπικό:

Δασκαλάκη Μαρία     28210-23809
Διγενάκη Αλεξάνδρα     28210-23815
Λυράκης Ιωάννης     28210-23817
Μανουδάκη Αλίκη     28210-23807
Μιχελάκη Ευαγγελία     28210-23813
Νανάκη Μαρία     28210-23816
Παπαηλιάκη Ελένη     28210-23811
Πετράκη Αντωνία     28210-23807
Χριστοδουλάκη Θωμαϊς     28210-23818
Σολανάκη Αλεξάνδρα - Αργυρώ 28210-23806
Λάκκα Ιωάννα             28210-23822
Καράκης Μιχαήλ    28210-23807
Πανεθυμιτάκης Ιωάννης 28210-23810
Ροζάκης Ιωάννης 28210-23814