Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΜ7ΟΡ1Θ-ΕΜΗ
Απόρριψη αιτήματος για «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ στη θέση ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑΣ της ΤΚ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
23-05-2019 13:09:26    23-05-2019 13:09:26      2136/2018
ΨΔΠΗΟΡ1Θ-ΦΟΔ
Απόρριψη αιτήματος για άδεια εκτέλεσης έργου - ανόρυξη ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ στη θέση ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΘΟΣ της ΤΚ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
23-05-2019 13:04:39    23-05-2019 13:04:39      1091/2018
ΩΛΤΝΟΡ1Θ-3Υ2
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 709/17-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ1ΙΟΡ1Θ-138) ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων - χρήσης νερού και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών. Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης και διασύνδεσής της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» στη θέση ΛΑΧΙΑΝΑ, Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
23-05-2019 13:01:51    23-05-2019 13:01:51      1229/2019
644ΙΟΡ1Θ-2ΣΡ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1553/23-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΠΛΛΟΡ1Θ-Ψ03) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού και από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΕΛΙ της Τ.Κ. ΠΡΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» ως προς το δικαιούχο, τη χρήση και την χρησιμοποιούμενη ποσότητα.
22-05-2019 11:51:18    16-05-2019 10:46:55      935/2019
641ΕΟΡ1Θ-4ΙΜ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΡΙ (DF40) της Τ.Κ. ΧΟΥΜΕΡΙΑΚΟΥ Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αγίου Νικολάου.
22-05-2019 11:04:28    22-05-2019 11:04:28      936/2019
ΩΞΒΩΟΡ1Θ-ΝΜΓ
Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για «άρδευση» και «εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα με διήθηση μέσω στρώματος εδάφους» της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της δραστηριότητας «Ξενοδοχειακή μονάδα ALOE BOUTIQUE & SUITS HOTEL», η οποία βρίσκεται εντός σχεδίου οικισμού Αλμυρίδας της Δ.Ε. Βάμου, Δήμου Αποκορώνου της ΠΕ Χανίων Κρήτης.
21-05-2019 13:17:17    21-05-2019 13:17:17      1185
9ΠΑΛΟΡ1Θ-ΝΙΛ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΣ ΡΥΑΚΙ της Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΚΟΠΗΣ
21-05-2019 12:51:35    21-05-2019 12:51:35      1277
6ΜΑΙΟΡ1Θ-ΛΧΕ
Χορήγηση άδειας αγροτικής χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΣΚΟΡΔΑΛΗΣ της ΤΚ ΜΑΡΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΓΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-05-2019 10:44:01    16-05-2019 10:44:01      645/2019
ΩΟ1ΕΟΡ1Θ-70Θ
Απόρριψη αιτήματος για άδεια εκτέλεσης έργου - ανόρυξη ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ αρδευτικής χρήσης, στη θέση ΒΑΘΙΩΤΗΣ της ΤΚ ΚΑΛΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της ΒΕΡΤΟΥΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ.
14-05-2019 14:43:19    14-05-2019 14:43:19      905/2018
6ΔΙΓΟΡ1Θ-4ΦΨ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4296/2015/24-03-2016 (ΑΔΑ: 6Ε6ΚΟΡ1Θ-ΛΔΠ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΕΡΑ της ΤΚ ΠΑΡΤΙΡΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ», ως προς τα στρέμματα και την τοποθεσία αυτών
10-05-2019 13:13:52    10-05-2019 13:13:52      615/2019