Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Διαχειριστικό Σχέδιο Αναθεώρηση

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Πρόσκληση-Συνάντηση Εργασίας

''Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων με αναφορά στο Ν.4258/14 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την Απόφαση 140055/13-01-2017, ΦΕΚ 428Β΄'/15-02-2017''

Πρόγραμμα " ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ- AQUAMAN"  http://aquaman.tuc.gr/gr/

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΧ1ΟΡ1Θ-ΟΛΣ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ (Β1) της ΤΚ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
09-01-2018 11:29:33    09-01-2018 11:29:33      2403/2017
ΩΣΔΑΟΡ1Θ-1ΩΝ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ στη θέση ΣΤΕΝΑΚΟΙ της ΔΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΪΝΙΑ) Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
28-12-2017 09:49:11    28-12-2017 09:49:11      2298/2017
7Η0ΠΟΡ1Θ-ΙΟ4
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΜΕΤΟΧΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ της Τ.Κ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
28-12-2017 09:47:15    28-12-2017 09:47:15      1557/2017
ΩΟ62ΟΡ1Θ-Σ76
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΥΝΟΛΙΑΝΑ της Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ.
28-12-2017 09:29:52    28-12-2017 09:29:52      6956/2015
7ΔΖ9ΟΡ1Θ-ΞΧΕ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ στη θέση ΤΡΑΠΕΖΑ της ΔΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΪΝΙΑΣ) Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.
28-12-2017 09:18:45    28-12-2017 09:18:45      2338/2017
6ΡΧΠΟΡ1Θ-ΨΤΝ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στον ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΛΩΝΙ της ΤΚ ΓΚΑΓΚΑΛΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-12-2017 15:08:38    19-12-2017 15:08:38      2489
Ω7ΠΟΟΡ1Θ-ΑΞ9
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ (ΑΜ9), της ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-12-2017 15:07:00    19-12-2017 15:07:00      2442
69ΖΥΟΡ1Θ-ΜΓΗ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝΑΣ (ΑΜ7), της ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΟΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-12-2017 15:05:14    19-12-2017 15:05:14      2441
6Ι57ΟΡ1Θ-ΞΦΧ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΔΑΦΝΕΣ (Δ15) της ΤΚ ΔΑΦΝΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-12-2017 15:03:34    19-12-2017 15:03:34      2407
7Μ0ΛΟΡ1Θ-Τ62
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΔΑΦΝΕΣ (Δ16) της ΤΚ ΔΑΦΝΩΝ, Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
19-12-2017 15:01:57    19-12-2017 15:01:57      2406