Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Κυριακή Μουντράκη-Κουτεντάκη
ΠΕ Γεωτεχνικών, (Γεωλόγος) με Α' βαθμό
e-mail: k.mountraki@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404162

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ημερίδα για την Αντιμετώπιση της Λειψυδρίας στην ΠΕ Ηρακλείου

Πρόσκληση σε Σύσκεψη στο Ρέθυμνο για την Λειψυδρία
 

Συγκριτικά Στοιχεία Βροχοπτώσεων Κρήτης-Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης Λειψυδρίας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨ9ΣΟΡ1Θ-ΔΜΘ
Τροποποίηση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ στη θέση ΚΑΜΑΡΑΚΙ της ΤΚ ΜΟΡΟΝΙΟΥ Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
05-11-2018 12:25:06    05-11-2018 12:25:06      2205/2018
ΩΤ79ΟΡ1Θ-Ρ9Ο
2η Τροποποίηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΧΟΙΝΑΡΙΑ της Τ.Κ. ΦΟΥΡΝΕ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ.
05-11-2018 09:13:51    05-11-2018 09:13:51      2338/2018
7ΔΗΞΟΡ1Θ-Α3Θ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΡΙΖΟΠΕΤΡΟ 2 της ΤΚ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ Γ' ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ.
05-11-2018 09:11:24    05-11-2018 09:11:24      1912/2018
67Η3ΟΡ1Θ-ΦΤΩ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ της ΤΚ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΩΝ Δήμου ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.
05-11-2018 09:08:51    05-11-2018 09:08:51      1033/2018
ΩΖ53ΟΡ1Θ-1ΟΙ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ των ΠΗΓΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ της ΤΚ ΑΡΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΩΝ Δήμου ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ.).
05-11-2018 09:07:04    05-11-2018 09:07:04      1032/2018
7Τ0ΑΟΡ1Θ-ΚΜ9
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ των ΠΗΓΩΝ ΖΟΥΡΜΠΟΥ της ΤΚ ΑΡΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΑΡΜΕΝΩΝ Δήμου ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ.).
05-11-2018 09:04:25    05-11-2018 09:04:25      1029/2018
ΩΧ2ΔΟΡ1Θ-ΠΑ7
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης/ου γεώτρησης/πηγαδιού με νέα/ο και ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήσης νερού, στον ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΠΑΡΙΑΝΑ της ΜΟΙΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΜΟΙΡΩΝ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
16-10-2018 11:36:23    16-10-2018 11:36:23      3091/2016
ΩΗ8ΟΟΡ1Θ-ΓΤ4
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήσης νερού, στον ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΧΩΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ και ΠΗΓΩΝ ΑΓΥΙΑΣ Δ1 13/65/1/01/0004/3 Νο 7 της ΑΓΥΙΑΣ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δήμου ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
16-10-2018 11:30:11    16-10-2018 11:30:11      2156/2018
ΨΗΩ9ΟΡ1Θ-ΗΩΞ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήσης νερού, στην ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΤΥΛΟΣ 1 (Νο 43) της Δ.Ε. Δήμου ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
16-10-2018 11:25:10    16-10-2018 11:25:10      2156/2018
6ΨΒ9ΟΡ1Θ-ΠΤ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ της ΤΚ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ.
15-10-2018 11:43:21    15-10-2018 11:43:21      1602/2016