Διεύθυνση Υδάτων

Α/τρια

Προισταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό
e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των  υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας"

Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης (έτος 2018)

Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και της Αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣ4ΓΟΡ1Θ-54Σ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΤΩ ΦΟΙΝΙΚΙΑ της ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στην ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ.
11-07-2019 13:34:13    11-07-2019 13:34:13      485/19
6ΧΗΕΟΡ1Θ-Τ4Ρ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΤΟΕΒ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ-ΒΩΡΩΝ Α' ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ στη θέση ΑΡΓΟΥΛΙΑΣ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10-07-2019 12:20:03    10-07-2019 12:20:03      1481/2019
ΩΣΧ7ΟΡ1Θ-9ΓΤ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΤΟΕΒ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΒΩΡΩΝ Α' ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ στη θέση ΞΗΡΙΚΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΒΩΡΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 1992 της ΤΚ ΒΩΡΩΝ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10-07-2019 12:17:53    10-07-2019 12:17:53      1480/19
ΩΩΥ2ΟΡ1Θ-4ΞΧ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΤΟΕΒ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΒΩΡΩΝ Α' ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙ της ΤΚ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
10-07-2019 12:15:14    10-07-2019 12:15:14      1479/19
ΨΤΗΖΟΡ1Θ-Λ2Ω
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.:225/19-07-2018 (ΑΔΑ: Ω86ΣΟΡ1Θ-ΨΑΧ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ, στη θέση ΚΑΡΕΚΑΡΗ Τ.K. ΣΟΚΑΡΑ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
09-07-2019 14:29:38    09-07-2019 14:29:38      1635/19
6ΤΝ9ΟΡ1Θ-ΖΧΙ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.:630/10-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΩ1ΞΟΡ1Θ-ΜΕΧ ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέου πηγαδιού, για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση στον ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ, στη θέση ΟΙΚΙΣΜΟΣ Τ.K. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
09-07-2019 14:27:00    09-07-2019 14:27:00      1631/19
ΩΡ00ΟΡ1Θ-ΜΑ3
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.957/12-07-2018 (ΑΔΑ: 6Τ6ΜΟΡ1Θ-Δ5Κ ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στον ΔΑΛΑΜΠΕΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Εμμανουήλ και στη θέση ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΑ (εντός οικισμού) Τ.K. ΚΟΥΝΑΒΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου.
09-07-2019 10:15:53    09-07-2019 10:15:53      1474/19
9ΩΨΒΟΡ1Θ-16Ρ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΧΡΙΣΤΟΣ της ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΤΟΕΒ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ-ΦΛΑΘΙΑΝΩΝ
08-07-2019 14:13:11    08-07-2019 14:13:11      1204/19
Ψ0ΟΓΟΡ1Θ-8ΩΥ
Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στην ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ - ΣΟΦΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στη θέση ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑ της ΤΚ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ) Δ.Ε. ΒΙΑΝΝΟΥ του Δήμου ΒΙΑΝΝΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
03-07-2019 13:15:24    03-07-2019 13:15:24      2847/2018
ΩΡ1ΧΟΡ1Θ-ΕΕ9
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ και υδρευτικής χρήσης νερού στη θέση ΚΑΤΩ ΛΑΒΡΥΣ της Τ.Κ. ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
02-07-2019 10:15:08    02-07-2019 10:15:08      1321