Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΤΔΟΟΡ1Θ-7Ρ8
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2654/25-11-2011 Άδειας λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,55 MW, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή» των Δ. Πλατανιά & Κανδάνου Ν. Χανίων Κρήτης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Α.Ε.», και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του έργου.
14-06-2018 09:29:41    14-06-2018 09:29:41      1718
65ΩΑΟΡ1Θ-ΝΞΒ
Έγκριση της με αρ. 811/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορά λήψη μέτρου ρύθμισης κυκλοφορίας επί των δύο πλατειών στο Τοπικό Διαμέρισμα Προφήτη Ηλία
13-06-2018 09:31:26    13-06-2018 09:31:26      1465
ΩΗΨ9ΟΡ1Θ-ΣΚΔ
Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, του έργου: «Γούρνες - Χερσόνησος» με σκοπό τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στους κλάδους IV και V βορείως και I και II νοτίως του Α/Κ Καστελίου του Β.Ο.Α.Κ.
11-06-2018 09:56:33    11-06-2018 09:56:33      1531
ΩΚΨΛΟΡ1Θ-9Κ0
Έγκριση της με αρ. 75/2018 αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (Αρ.πρακτ. 6/24-05-2018) που αφορά την λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ.22+170 - Χ.Θ. 29+990" με σκοπό τη δημιουργία παράκαμψης του τμήματος Αγ.Βαρβάρα - Πανασσός της επαρχιακής οδού, διαμέσου εργοταξιακής οδού, με τοποθέτηση κατάλληλης πληροφοριακής και ρυθμιστικής σήμανσης.
11-06-2018 08:58:31    04-06-2018 15:15:55      1663
ΩΤΨ3ΟΡ1Θ-5Χ4
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, για την εκτέλεση εργασιών "Εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας στο ξενοδοχείο "Hotel Thalassa Magic" στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από την Ελ. Βενιζέλου έως την Μήλου 27" από την ανάδοχο "ΤΕΡΝΑ Α.Ε.", στην συμβολή της Λ. Ελ. Βενιζέλου (ΠΕΟ) με την οδό Μακεδονίας και στο τμήμα της οδού Μακεδονίας που επηρεάζει την κυκλοφορία στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Λ.Ελ. Βενιζέλου)
29-05-2018 08:44:15    29-05-2018 08:44:15      1611
61ΕΕΟΡ1Θ-ΘΨΩ
Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του 3ου υποέργου "Συντήρηση της Ε.Ο.Δ. 97 Ηρακλείου - Αγ. Γαλήνης", του έργου "Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης", αναδόχου Λατομική Α.Τ.Ε.
23-05-2018 08:52:58    23-05-2018 08:52:58      1517
ΨΡ09ΟΡ1Θ-9ΜΒ
Επικύρωση οριογραμμών του τμήματος υδατορέματος "Κατσαμπαδιανού (Σπηλιώτη) από Χ.Θ. 2+501 έως Χ.Θ. 3+142 και ρέματος Φορτέτσας από Εθνική Οδό έως Χ.Θ. 4+118" του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
21-05-2018 11:43:54    21-05-2018 11:43:54      1224