Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
61ΨΡΟΡ1Θ-ΤΓΖ
Έγκριση μελέτης της εργοταξιακής σήμανσης του έργου: "Γούρνες-Χερσόνησος", με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) δηλ. τον περιορισμό της σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση ,σε τμήμα της οδού περίπου από την άνω διάβαση προς "κεραίες-radar" έως την άνω διάβαση Αγριανών, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την άρση της υποχρεωτικής εκτροπής της κυκλοφορίας προς την Π.Ε.Ο.
19-03-2018 09:07:40    19-03-2018 09:07:40      866
7Δ2ΔΟΡ1Θ-4ΔΙ
Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για τη διασφάλιση καταβολής τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων της εταιρείας ''MARMIL Α.Ε.'' σε περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσίδικα ότι έκταση 5.474,26 τ.μ. στη θέση ''Μαύρος Χάρακας'' Τ.Δ. Στακτουρίων Δ. Αγ. Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου Κρήτης, είναι δημόσια δασική ή χορτολιβαδική.
14-03-2018 14:56:08    14-03-2018 14:56:08      242
ΨΘΖΘΟΡ1Θ-2ΩΤ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου στην περιοχή Λιμένος Χερσονήσου - Γ' φάση Δήμου Χερσονήσου"
14-03-2018 13:14:09    14-03-2018 13:14:09      655
ΩΑΗ6ΟΡ1Θ-ΗΨ2
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών μικρής διάρκειας για το έργο: Κατά μήκος τομή οδοστρώματος, για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια στην (Π.Ε.Ο.) Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου στην περιοχή του οικισμού Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου.
14-03-2018 09:14:07    14-03-2018 09:14:07      480/11689
6ΧΒ4ΟΡ1Θ-Ν4Ε
Έγκριση της με αρ.13/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού Λιμένα Χανίων
13-03-2018 12:04:34    13-03-2018 12:04:34      2443
660ΖΟΡ1Θ-Θ47
Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης και διάθεσης αμιαντούχων υλικών (για τις ανάγκες συνέχισης των εργασιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό, στην περιοχή Καλαμάκι Χανίων) με φορέα υλοποίησης την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης CPV 90650000-8 (Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου)
10-03-2018 10:54:50    10-03-2018 10:54:50      499
ΩΡΨ7ΟΡ1Θ-ΝΧΡ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών μικρής διάρκειας για την Αντικατάσταση ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας από χ.θ. 178+000 έως χ.θ. 178+100 του Β.Ο.Α.Κ. του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του Β.Ο.Α.Κ.».
06-03-2018 08:58:52    06-03-2018 08:58:52      526
6ΤΖΑΟΡ1Θ-ΧΜ7
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής "κατασκευή 4 (τεσσάρων) φρεατίων για εγκατάσταση δικτύων ΟΤΕ στο οδόστρωμα και στις παραπλεύρους οδούς της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Ηρακλείου Αγ.Νικολάου", (ένα εντός του οικισμού Μαλίων και τρία στο τμήμα της Π.Ε.Ο. από Μάλια έως διακλάδωση Σισίου, στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιας (NGA) σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας", "Α/Κ Σισίου"
05-03-2018 10:38:12    05-03-2018 10:38:12      306
ΩΓ2ΒΟΡ1Θ-1ΕΓ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
02-03-2018 08:19:30    02-03-2018 08:19:30      461
62Ξ0ΟΡ1Θ-9ΝΕ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών "κατά μήκος τομή οδοστρώματος για εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, καμπίνες και φρεάτια στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου στον οικισμό Μαλίων του Δ. Χερσονήσου " , (εκτός οικισμού στην περιοχή της συμβολής με την οδό Βλαστού - προς ΙΚΑΡΟΣ BEACH)
28-02-2018 14:17:08    28-02-2018 14:17:08      308