Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση κτιρίου στην Πλ. Κουντουριώτη.

Σε συνέχεια των από 03-10-2018 και 08-10-2018 ανακοινώσεών μας με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε ότι στα συνημμένα αρχεία αντικαταστάθηκε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης με νέα έκδοση.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί η τελευταία έκδοση του εντύπου.  

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανακοίνωση διενέργειας επαναληπτικής ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου, εργασιών κατεδάφισης, προς εκτέλεση της με αρ. πρ. 4657/10-11-2017 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ρεθύμνου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω του υποσυστήματος του ΚΗΣΚ, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΜΖΠΟΡ1Θ-7ΣΑ
εργολαβική σύμβαση με εταιρεία ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ ποσού είκοσι μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην πλατεία Κουντουριώτη
12-11-2018 15:37:35    12-11-2018 15:37:35      3068
Ω20ΖΟΡ1Θ-ΚΩΧ
Έγκριση μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης, για την διακοπή της εξόδου του νοτίου κλάδου από τον ΒΟΑΚ προς Κοκκίνη Χάνι – Ανώπολη περί της Χ.Θ. 148+100 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ», με ανάδοχο την ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.
08-11-2018 12:54:21    08-11-2018 12:54:21      2929
ΨΧΛΞΟΡ1Θ-ΦΚ1
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης, για τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στο έρεισμα και σε τμήμα της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αγ. Νικόλαος προς Σητεία της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αγ. Νικολάου - Σητείας, στη θέση Βουρκιά, στα πλαίσια του έργου: "Αναβάθμιση - επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Νικολάου".
07-11-2018 14:24:04    07-11-2018 14:24:04      2914
9ΠΓ5ΟΡ1Θ-Ψ4Ο
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης, για εκτέλεση εργασιών: κλάδεμα και ανανέωση της κόμης θάμνων και δέντρων κατά μήκος της οδού, καθαρισμό από ξερά χόρτα και ζιζάνια των ερεισμάτων και των πρανών, της Ε.Ο. με αρ. 99 Ηρακλείου – Αρχαιότητες Κνωσού, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας της οδού σε ικανοποιητικό επίπεδο.
07-11-2018 14:14:13    07-11-2018 14:14:13      2943
6ΟΡΛΟΡ1Θ-ΒΩΤ
Έγκριση κατακύρωσης σύμβασης του έργου: «Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.Δ.Κ. στην Πλ. Κουντουριώτη»
06-11-2018 13:05:33    06-11-2018 13:05:33      3006
ΩΔΨ7ΟΡ1Θ-4Ξ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2147/09-08- 2018 απόφασης Συντονίστριας ΑΔΚ, συγκρότησης επιτροπής για την ογκομέτρηση της ποσότητας των εξορυχθέντων αδρανών υλικών από έκταση 59,598 στρ. του λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Κακόσκαλα» της λατομικής περιοχής Κανδάνου, Δ. Κανδάνου Ν. Χανίων, που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε.».
06-11-2018 08:55:25    06-11-2018 08:55:25      3004
ΩΕ3ΠΟΡ1Θ-ΤΧΨ
Έγκριση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την προετοιμασία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στη διαπίστευσή τους σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025:2017
06-11-2018 08:46:05    06-11-2018 08:46:05      3005
ΩΦΞΖΟΡ1Θ-ΕΩΖ
Περίληψη τροποποίησης της υπ' αρίθμ. ΔΙΣΑ 279/28-01-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3,00 MW, στη θέση "Σμαϊλόγγοσι" του Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας» με δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ».
31-10-2018 12:00:57    31-10-2018 12:00:57      2964
6ΘΩ6ΟΡ1Θ-ΑΗ4
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης προσωρινού χαρακτήρα, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου "Αποκατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού νερού επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Ηρακλείου Αγ. Νικολάου" στην ανατολική είσοδο των Μαλίων, επισπεύδουσας της Πολεμικής Αεροπορίας, (133 Σμηναρχία Μάχης) και αναδόχου Ι.Κ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.
31-10-2018 10:06:34    31-10-2018 10:06:34      2926
7Μ9ΧΟΡ1Θ-Ξ63
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής κυκλοφοριακής ρύθμισης, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 476/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, για την υλοποίηση του έργου: «Διέλευση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» της εταιρείας Forthnet Α.Ε. επί της Λ. Ικάρου.
26-10-2018 10:33:33    26-10-2018 10:33:33      2472