Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης Κατεδάφισης του Δήμου Χανίων, που αφορά εργασίες για την αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών», προϋπολογισμού 12.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Ανοιχτή Δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω6Ι4ΟΡ1Θ-8ΨΑ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Ανωγείων, της ΠΕ Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης
12-11-2018 13:07:12    12-11-2018 13:07:12      3191
7Χ09ΟΡ1Θ-4Ρ2
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Μαλεβιζίου, της ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης
12-11-2018 12:52:54    12-11-2018 12:52:54      2996
ΨΞΓΦΟΡ1Θ-ΧΣΤ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στον Δήμο Μυλοποτάμου, με έδρα το Πέραμα, Π.Ε. Ρεθύμνου, Π. Κρήτης.
12-11-2018 11:28:06    12-11-2018 11:28:06      2995
ΩΒΓΜΟΡ1Θ-Π0Ι
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στον Δήμο Βιάννου, με έδρα την Άνω Βιάννο, Π.Ε. Ηρακλείου, Π. Κρήτης.
12-11-2018 11:13:11    12-11-2018 11:13:11      3192
Ψ441ΟΡ1Θ-ΟΥΤ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», που εδρεύει στο Ο.Τ. 16, της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας
12-11-2018 10:43:44    12-11-2018 10:43:44      3110
73ΤΞΟΡ1Θ-Φ3Σ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στο «ΣΥΝΔΕΣΜΟ – Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ» που εδρεύει στα Πεζά, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ΠΕ Ηρακλείου
12-11-2018 10:33:01    12-11-2018 10:33:01      3528
ΩΛ1ΕΟΡ1Θ-ΗΘ9
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Εκτέλεση της με αρ. πρ. 3811/12-04-2018 Απόφασης του Δήμου Χανίων, με εργασίες αποκατάστασης / κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών»
10-11-2018 11:21:07    10-11-2018 11:21:07      οικ. 3972
6ΔΨΡΟΡ1Θ-ΖΦΧ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτιώσεις - Ασφαλτοστρώσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμων Σητείας - Ιεράπετρας - Οροπεδίου Λασιθίου», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, στην Π.Ε. Λασιθίου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
08-11-2018 14:02:12    08-11-2018 14:02:12      3726
ΩΝ66ΟΡ1Θ-ΝΑΑ
Εξαίρεση από κατεδάφιση τμήματος διώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας Ιωάννη Γάλλου στον οικισμό Αμμουδάρα Δήμου Αγ. Νικολάου, σύμφωνα με το αρθρο 9 παρ.8 του Ν.1512/85 .
06-11-2018 10:23:50    06-11-2018 10:23:50      3857
7ΤΦΒΟΡ1Θ-6ΨΓ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων «υφιστάμενου ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων 176 κλινών εντός ΝΑΤURA στη θέση ¨Σοφούλη Οντά – Δράμια¨ ΔΕ Γεωργιούπολης Π.Ε. Χανίων ιδιοκτησίας ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
06-11-2018 09:34:25    06-11-2018 09:34:25      3650