Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω6ΘΤΟΡ1Θ-Ν27
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 1002477», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Κούμαρος», της ΤΚ Πατσιανού, Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων
14-06-2018 11:02:10    14-06-2018 11:02:10      1150
6Β0ΚΟΡ1Θ-Η64
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1391/18-04-2016 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ως προς την προσθήκη νέων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟY, ΟΔΟΣ Ο, Ο.Τ.22, Π.Ε. Ηρακλείου, Κρήτη.
14-06-2018 10:33:28    14-06-2018 10:33:28      1087
6ΘΟΧΟΡ1Θ-ΓΣΖ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1267/07-05-2018 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22- 12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την προσθήκη νέων αποβλήτων, της «ΜΑΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. με Δ.Τ. «ΜΑΡΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΕ», που εδρεύει στη θέση «Σπιθάρι», Ασπρόπυργο Αττικής.
11-06-2018 11:57:54    11-06-2018 11:57:54      1950
Ω9Κ6ΟΡ1Θ-Ο6Β
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή μηχανικών ως μέλη στα ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Χανίων και ΠΕ Ρεθύμνου
08-06-2018 11:14:23    08-06-2018 11:14:23      1988
ΨΠΧΩΟΡ1Θ-ΘΕΡ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΑ ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
08-06-2018 11:10:12    08-06-2018 11:10:12      1987
6ΓΩΝΟΡ1Θ-57Ζ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΑ ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
08-06-2018 11:06:37    08-06-2018 11:06:37      1670
ΩΖ1ΚΟΡ1Θ-9ΜΤ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την επέκταση βιοτεχνικού κτιρίου ιδιοκτησίας «ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» εκτός οικισμού Πλώρας Δήμου Γόρτυνας
08-06-2018 10:58:26    08-06-2018 10:58:26      2004
61ΩΘΟΡ1Θ-ΓΘΝ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ( Ανανέωση – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.1644/03-05-05 ΑΕΠΟ )του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) “Μοδι” ισχύος 15 MW καθώς και φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 171,6 kW στη θέση Αγριλίδα –Πλακοκερατιά Δ.Ε. Ιτάνου Δ. Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφ. Κρήτης ιδιοκτησίας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
07-06-2018 09:27:22    07-06-2018 09:27:22      1110
Ω3ΞΠΟΡ1Θ-ΕΧΞ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Τροποποίηση - επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. 2713/17-09-2012 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 412/08-04-2013 και την 4498/16-12-2014 ΑΕΠΟ), της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πλαστικών υλών συσκευασίας ιδιοκτησίας «MEGAPLAST A.E.», στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου.
05-06-2018 13:59:21    05-06-2018 13:59:21      1856
64ΕΨΟΡ1Θ-ΚΜΔ
Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του Π.Δ. 24/31.5.1985 για την προσθήκη σε βιοτεχνικό κτήριο σε γήπεδο ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ ΑΕ στο Δήμο Χανίων
01-06-2018 15:13:44    01-06-2018 15:13:44      1709