Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω3ΥΗΟΡ1Θ-Ε1Α
Διόρθωση σφάλματος στη με αρ. 334/20-1-2010 (ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2010) Απόφαση Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βιοτεχνικού Πάρκου Αγ. Νικολάου του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
16-03-2018 12:02:55    16-03-2018 12:02:55      3919
ΩΖ1ΝΟΡ1Θ-9Μ7
Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών Δήμου Χανίων
16-03-2018 09:53:24    16-03-2018 09:53:24      46/14-2-2018
6ΨΓΒΟΡ1Θ-5ΔΚ
Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 446 του ΚΒΠΝ ΦΕΚ/580/Δ/99, δεκατριών (13) ακινήτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, συνολικού εμβαδού 777.611,95τμ Δ. Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης, για κοινωφελή σκοπό (δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος επιδεικτικού χαρακτήρα).
16-03-2018 09:38:27    16-03-2018 09:38:27      261
6ΖΦΣΟΡ1Θ-ΜΤΟ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή έργων προστασίας της ακτογραμμής Αγίας Πελαγίας», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην Π.Ε. Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
12-03-2018 11:15:51    12-03-2018 11:15:51      4287 π.ε.
ΩΨ4ΘΟΡ1Θ-ΞΜΨ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΟΥ ΡΕΣΑΪΚΛ ΜΠΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και δ.τ. «ΝΕ.ΡΕ.ΒΑ. ΙΚΕ», που εδρεύει στην οδό Αργυρουπόλεως 41 στο Δήμο Βύρωνα Αττικής
12-03-2018 10:42:13    12-03-2018 10:42:13      329
ΩΧΚ9ΟΡ1Θ-ΚΩ6
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩ Χ2 1406334», στη θέση «Ύψωμα Τζαρουκλάδα», πλησίον οικισμού Μιλλιαράδω, Δήμου Βιάννου, Π.Ε. Ηρακλείου
12-03-2018 10:10:32    12-03-2018 10:10:32      171
6ΧΣΜΟΡ1Θ-ΥΛΕ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4277/22-1-2017 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ως προς την προσθήκη νέων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΟΕ», που εδρεύει στο ΓΑΣΙ, Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου, Δ. Μινώα Πεδιάδος, ΠΕ Ηρακλείου.
12-03-2018 09:37:17    12-03-2018 09:37:17      540
Ψ72ΝΟΡ1Θ-ΙΤΩ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στην πάροδο Αγίου Γεωργίου, θέση Ζουνό, στον Ασπρόπυργο Αττικής
06-03-2018 10:16:17    06-03-2018 10:16:17      264
Ω9ΓΘΟΡ1Θ-81Π
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», που εδρεύει στο Πετροκέφαλο Αγίου Μύρωνα, Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
06-03-2018 09:59:10    06-03-2018 09:59:10      220
ΩΝΨ2ΟΡ1Θ-0ΛΡ
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, 268 κλινών «BLUE BAY» στη θέση Μονοναύτης Δ.Ε. Γαζiου Δήμου Μαλεβυζίου Π Ε Ηρακλείου ,ιδιοκτησίας ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
06-03-2018 08:53:03    06-03-2018 08:53:03      710