Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΧ5ΟΡ1Θ-ΓΑ8
Απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας του ποταμού Ιαρδάνου επί της ΠΕΟ στο Δήμο Πλατανιά», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, στο Δήμο Πλατανιά, στην Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
15-04-2019 11:41:45    15-04-2019 11:41:45      1345/19
6ΝΝΑΟΡ1Θ-Ε2Υ
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με κόκκινο χρώμα, για την εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. 97 Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
12-04-2019 13:33:52    12-04-2019 13:33:52      830
ΨΕΨ7ΟΡ1Θ-2ΣΞ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για το υφιστάμενο λατομείο βιομηχανικού υλικού (γύψου) και των συνοδών έργων αυτού (συγκρότημα θραύσης - κοσκίνισης & σκάλα φόρτωσης) όπως επεκτείνεται , στο Αλτσί Τοπικής Κοινότητας Λάστρου Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την εταιρία με την επωνυμία “Γεώργιος Ζερβάκης ΑΕ”.
08-04-2019 10:31:02    08-04-2019 10:31:02      573
ΨΠΞΗΟΡ1Θ-Φ36
Τροποποίηση της συγκρότησης Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ΠΕ Χανίων (ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ)
05-04-2019 13:37:18    05-04-2019 13:37:18      1200
7ΜΝΙΟΡ1Θ-ΨΝΗ
Έγκριση συμπλήρωσης και τροποποίησης της με αρ. 751/4-3-2019 απόφασης έγκρισης της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. στη γέφυρα Πλατανιά, όπως αυτή τμηματικά αντικαταστάθηκε από γέφυρα Μπέλεϋ, (εκ περιτροπής κυκλοφορία με χρήση φωτεινού σηματοδότη), όπως συμπληρώθηκε με κόκκινο χρώμα, και η οποία αφορά σε απαγόρευση διέλευσης πεζών με κατάλληλη σήμανση καθώς και σε τοποθέτηση σταθερής φωτεινής σηματοδότησης (αντί κινητών φαναριών εργοταξιακής σήμανσης που ίσχυε μέχρι σήμερα) και απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 15 τόνων ( αντί απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων άνω των 10 τόνων που ίσχυε μέχρι σήμερα).
05-04-2019 13:32:29    05-04-2019 13:32:29      1135
ΩΞΥΕΟΡ1Θ-ΟΑΤ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποιητική) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία θέσης «ΓΟΥΡΝΕΣ 1002200», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. που βρίσκεται εγκατεστημένος στις Γούρνες Τεμένους (πλησίον ΟΤΕ), Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης
02-04-2019 12:40:09    02-04-2019 12:40:09      4371
6ΝΠ9ΟΡ1Θ-ΓΓ5
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 173/14-3-17 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, ως προς την προσθήκη νέων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «CITIPOST ΙΚΕ», που εδρεύει επί της οδούς Καλλιρόης 23, στον Νέο Κόσμο Αττικής.
02-04-2019 09:49:51    02-04-2019 09:49:51      256
6ΒΛΞΟΡ1Θ-Δ3Υ
Τροποποίηση συγκρότησης «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» (ΣΥΠΟΘΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
01-04-2019 15:41:23    01-04-2019 15:41:23      1133
6ΠΔ7ΟΡ1Θ-ΦΞ2
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ΑΚΤΗ ΟΣΤΡΙΑ », 5 αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 718 κλινών στη θέση Καθαράδες , Δ. Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου ιδιοκτησίας «ΤΖΑΡΑΚΗΣ AE»
29-03-2019 10:32:55    29-03-2019 10:32:55      4320
ΩΡΣ3ΟΡ1Θ-1ΙΑ
Τροποποίηση της συγκρότησης Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ΠΕ Ηρακλείου (ΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
28-03-2019 15:13:00    27-03-2019 08:46:04      1095