Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου)  της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, σαρωτών, μονάδων αποθήκευσης δεδομένων Η/Υ και κεντρικού τριφασικού συστήματος αδιάλειπτης ενέργειας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -
Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Σεπτέμβριος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Αύγουστος 2018.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Ιούλιος 2018.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΩ2ΤΟΡ1Θ-3Μ4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 2751 ΠΟΣΟΥ 20.000,00 ΕΥΡΩ
12-11-2018 14:56:40    12-11-2018 14:56:40      7839
ΩΦΜΒΟΡ1Θ-ΚΧΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 ΠΟΣΟΥ 780,00 ΕΥΡΩ
12-11-2018 09:26:01    12-11-2018 09:26:01      7539
ΨΚΧΝΟΡ1Θ-Ξ48
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 530,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:36:47    09-11-2018 13:36:47      7622
6ΞΝΞΟΡ1Θ-ΗΙΘ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 2.700,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:31:09    09-11-2018 13:31:09      7263
ΩΝΟ5ΟΡ1Θ-0Ρ2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:28:23    09-11-2018 13:28:23      7143
7ΜΦΒΟΡ1Θ-ΝΙ2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 5.570,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:23:23    09-11-2018 13:23:23      7624
ΩΡΜΕΟΡ1Θ-Ρ7Υ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 10,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:19:23    09-11-2018 13:19:23      7835
6ΔΖΥΟΡ1Θ-Γ0Π
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 10,00 ΕΥΡΩ
09-11-2018 13:14:28    09-11-2018 13:14:28      7836
ΨΚΒ5ΟΡ1Θ-Σ3Ω
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 136,40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1699 ` ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ `.
09-11-2018 11:43:35    09-11-2018 11:43:35      7569
ΩΑ45ΟΡ1Θ-ΥΩ0
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 358,06 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1641 ` ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ`.
09-11-2018 11:39:30    09-11-2018 11:39:30      7567