Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

 Επανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Μάρτιος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΕΙΡΟΡ1Θ-ΦΗ5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1219 ΠΟΣΟΥ 23,44 ΕΥΡΩ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ"
19-06-2018 13:55:39    19-06-2018 13:40:00      3563
6ΙΙΨΟΡ1Θ-ΑΥΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1329 ΠΟΣΟΥ 189,73 ΕΥΡΩ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
19-06-2018 13:50:43    19-06-2018 13:50:43      3561
69ΥΥΟΡ1Θ-65Λ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 171,38 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
19-06-2018 13:46:04    19-06-2018 13:46:04      3562
ΩΖΡ1ΟΡ1Θ-ΙΚΩ
«Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση “Κακό Πλάι” ευρύτερης περιοχής οικισμού Μυρωνικήτα, Τοπικής Κοινότητας Βρουχά ,Δήμου Αγ.Νικολάου Ν.Λασιθίου»
19-06-2018 08:02:02    19-06-2018 08:02:02      2060
ΩΝΑΒΟΡ1Θ-ΕΒ8
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 3ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2018 με κωδ. 2014ΣΕ58400006. (ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
14-06-2018 12:38:02    14-06-2018 12:38:02      62
ΩΛΑΟΟΡ1Θ-ΣΨΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 61,00 ΕΥΡΩ
14-06-2018 10:38:18    14-06-2018 10:38:18      3702
6ΛΕΡΟΡ1Θ-Τ0Σ
Αποφ.2649/2018 ΑΔΚ «Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού,παραλίας, παλαιού αιγιαλού στη Θέση «Καλαμάκι»,Δήμου Φαιστού Ν. Ηρακλείου»
13-06-2018 10:14:17    13-06-2018 10:14:17      2649
ΨΠΜ7ΟΡ1Θ-ΛΥΤ
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Απαλλοτριωμένων Ακινήτων (Άρθρου 15 Ν.2882/2001) Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
08-06-2018 10:29:02    08-06-2018 10:29:02      3481
Ω7ΠΟΟΡ1Θ-ΚΛΒ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 220,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ¨ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ"
07-06-2018 10:35:08    07-06-2018 10:35:08      3399
ΩΓΤ4ΟΡ1Θ-ΘΣΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0841 ΠΟΣΟΥ 1.138,32 ΕΥΡΩ
06-06-2018 13:54:51    06-06-2018 13:54:51      3374