Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στοιχεία Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Ιανουάριος 2018

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων - λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2018.

Διαγωνισμός Καϑαριότητας Κτιρίων 2018  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης 2018

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔΜΜΟΡ1Θ-Ω9Υ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού, Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»
19-03-2018 15:05:12    19-03-2018 15:05:12      1399
7ΑΛΨΟΡ1Θ-5ΑΒ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου»
16-03-2018 14:42:07    16-03-2018 14:42:07      1066
6Ψ8ΔΟΡ1Θ-ΥΗ9
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0515 ΠΟΣΟΥ 900,00 ΕΥΡΩ
16-03-2018 08:56:06    16-03-2018 08:56:06      1031
ΩΦ8ΒΟΡ1Θ-ΦΨ9
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 8.838,08 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0211, 0292 ΚΑΙ 0294
16-03-2018 08:40:51    16-03-2018 08:40:51      1385
ΩΨΠΜΟΡ1Θ-ΣΒ0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0823 ΠΟΣΟΥ 37.500,00 ΕΥΡΩ
16-03-2018 08:05:09    16-03-2018 08:05:09      1443
ΨΟΖΘΟΡ1Θ-ΗΟΙ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» από υπαλλήλους του Γ.Ν.Χ.-Ψυχιατρείο
14-03-2018 15:01:33    14-03-2018 15:01:33      1281
ΨΧΦΠΟΡ1Θ-ΟΞΕ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού οχήματος του Δήμου Χανίων από υπαλλήλους του ιδίου Δήμου
13-03-2018 13:53:40    13-03-2018 13:53:40      1175
ΩΙ7ΠΟΡ1Θ-6Ι0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 310,00 ΕΥΡΩ
12-03-2018 14:53:09    12-03-2018 14:53:09      1298
78ΤΜΟΡ1Θ-ΤΝ5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 85,00 ΕΥΡΩ "ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"
09-03-2018 13:05:54    09-03-2018 13:05:54      1336
75ΘΤΟΡ1Θ-ΖΜΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0826 ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΕΥΡΩ
08-03-2018 13:42:55    08-03-2018 13:42:55      1189