Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Τ

2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 

1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Κ6ΩΟΡ1Θ-ΩΤΛ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Κισσάμου από υπαλλήλους του που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση.
18-04-2019 08:23:01    18-04-2019 08:23:01      4752
ΩΡΣ8ΟΡ1Θ-ΨΦΧ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών φορτηγών του Δήμου Ανωγείων από υπάλληλο του Δήμου που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
18-04-2019 08:19:15    18-04-2019 08:19:15      4515
ΩΚΥΕΟΡ1Θ-22Ξ
Η αριθμ. 27/6-3-2019 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ, έλεγχος νομιμότητας
17-04-2019 14:45:00    17-04-2019 14:45:00      3612
ΩΥΛ7ΟΡ1Θ-4Υ0
Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) Υδρονομέων και ενός (1) ατόμου Βοηθού γραφείου-κλητήρα-εισπράκτορα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ Αγυιάς-Κολυμβαρίου.
17-04-2019 11:28:59    17-04-2019 11:28:59      4640
6ΠΙΜΟΡ1Θ-ΧΩΚ
Η αρ. 275/2019 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
17-04-2019 11:09:20    17-04-2019 11:09:20      4209
Ω0Η5ΟΡ1Θ-9ΗΜ
Η υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-04-2019 11:04:12    17-04-2019 11:04:12      3598
ΩΓΦΨΟΡ1Θ-ΩΝΟ
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Υδρονομέα και ενός (1) Γραμματέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ Αγίας Μαρίνας.
17-04-2019 10:12:20    17-04-2019 10:12:20      4636
6ΙΘΓΟΡ1Θ-2Σ2
H αρ. 52/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου,έλεγχος νομιμότητας
17-04-2019 09:48:14    17-04-2019 09:48:14      3921
7ΝΡ1ΟΡ1Θ-ΓΦΞ
Εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» του άρθρου 55 του Ν. 4497/2017 του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου ,έλεγχος νομιμότητας
17-04-2019 09:39:57    17-04-2019 09:39:57      4375
ΩΨΩΒΟΡ1Θ-ΑΔ3
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ
17-04-2019 09:31:50    17-04-2019 09:31:50      4599