Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΥ7ΧΟΡ1Θ-37Κ
Διαπίστωση Ελληνικής Ιθαγένειας της ΤΡΟΥΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΕΝΟ
08-11-2018 10:28:46    08-11-2018 10:28:46      2018/0003502
7ΧΡΩΟΡ1Θ-ΗΕΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΦΑΙΡΟΥΖΑ ΦΕΪ
08-11-2018 09:08:07    08-11-2018 09:08:07      2018/0001551
7ΔΛΓΟΡ1Θ-Ψ94
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΑΠΙΤΣΑ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΖΕΝΟΥΝΑΪ, ΜΠΙΟΡΜΙ ΣΑΛΛΑ
06-11-2018 09:13:11    06-11-2018 09:13:11      2018/0003656
ΩΟΟ1ΟΡ1Θ-ΨΞ3
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑ ΧΙΟΥΣΑ, ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ ΚΑΠΙΤΣΑ, ΛΑΒΤΙΕ ΝΙΝΟ
06-11-2018 09:06:56    06-11-2018 09:06:56      2018/0003659
6ΤΟΓΟΡ1Θ-ΡΗΚ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΟΛΙΤΣΙ ΑΡΝΤΙΑΝ, ΖΑΝΙ ΛΟΥΕΡΣ
02-11-2018 12:17:12    02-11-2018 12:17:12      2018/0004216
62ΕΕΟΡ1Θ-Φ54
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΟΝΤΡΟΥΓΚ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
01-11-2018 08:41:21    01-11-2018 08:41:21      2018/0004217
6ΙΘΞΟΡ1Θ-Κ18
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΑΤΡΑΠΑΖΙ ΜΙΚΕΛ
25-10-2018 09:14:59    25-10-2018 09:14:59      2018/0003896
66ΓΦΟΡ1Θ-ΖΜΓ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΑΝΤΡ ΛΙΛΙΑ, ΜΠΑΝΤΡ ΝΑΝΤΙΑ, ΤΟΠΙ ΕΒΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ
25-10-2018 09:12:22    25-10-2018 09:12:22      2018/0003661