Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΡΤ1ΟΡ1Θ-Ρ4Κ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΜΟΥΤΣΑ , ΚΟΒΑΤΣΙ ΝΤΡΙΤΑΝ
15-03-2018 08:54:34    15-03-2018 08:54:34      2018/0000541
Ω6ΡΒΟΡ1Θ-ΗΧ7
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΝΕΑΚΣΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
13-03-2018 10:47:42    13-03-2018 10:47:42      2018/0000726
ΩΗΗΚΟΡ1Θ-4ΥΚ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ:ΑΛΝΤΟ ΧΥΣΑ, ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΓΚΟΥΡΙ.
13-03-2018 10:03:00    13-03-2018 10:03:00      2018/0000653
ΩΔΖΓΟΡ1Θ-Η6Α
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΜΙΛΙΟ ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΙ
12-03-2018 08:10:37    12-03-2018 08:10:37      2018/0000790
6ΨΟ3ΟΡ1Θ-8ΝΞ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΥΖΜΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
06-03-2018 11:10:54    06-03-2018 11:10:54      2018/0000703
6ΛΗΩΟΡ1Θ-ΟΔ7
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΤΕΟ ΚΟΒΑΤΣΙ
06-03-2018 11:06:12    06-03-2018 11:06:12      2018/0000740
ΩΦΙ7ΟΡ1Θ-ΖΘΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥΤΣΑ ΣΟΚΟΛ
06-03-2018 11:02:24    06-03-2018 11:02:24      2018/0000580
7ΤΤΖΟΡ1Θ-ΞΕΘ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΤΑΜΙΑΝ ΣΤΕΒΟΒΙΤΣ, ΕΝΤΖΙ ΚΟΥΛΛΟΛΛΙ
06-03-2018 10:59:39    06-03-2018 10:59:39      2018/0000581
6Γ9ΠΟΡ1Θ-Τ03
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΜΕΛΑ ΒΟΚΡΙ, ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΖΑΪ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΥΡΜΙΣΙ
06-03-2018 10:55:31    06-03-2018 10:55:31      2018/0000734
6Ο8ΖΟΡ1Θ-ΓΩΜ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΥΦΤΑΡΙ ΑΡΝΤΙΤ
06-03-2018 10:04:03    06-03-2018 10:04:03      2018/0000728