Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω3ΞΙΟΡ1Θ-0Η6
ΑΠΟΚΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΤΖΕΣΙΚΑ ΓΚΙΝΙ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΓΚΙΝΙ, ΜΠΙΟΡΝΤΙ ΚΑΝΤΖΑ.
18-06-2018 09:38:41    18-06-2018 09:38:41      2018/0002235
62Ρ5ΟΡ1Θ-Δ4Φ
AΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΙΟΥΡΓΚΕΝΑ ΡΟΣΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΓΚΟΥΤΣΕ, ΝΕΛΓΙΑΝΤΑ ΚΟΥΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ ΧΟΤΖΑ.
18-06-2018 09:36:47    18-06-2018 09:36:47      2018/0002233
ΩΖ5ΒΟΡ1Θ-10Ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΠΡΙΚΕΝΑ ΛΑΧΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΕΪΝΤ
18-06-2018 08:41:20    18-06-2018 08:41:20      2018/0002276
Ω6ΤΡΟΡ1Θ-ΖΦΓ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΟΥΝΤΑ
18-06-2018 07:21:36    18-06-2018 07:21:36      2018/0002224
ΩΚ2ΞΟΡ1Θ-560
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ.
15-06-2018 11:08:32    15-06-2018 11:08:32      2017/0005590
Ψ9Ζ5ΟΡ1Θ-Ν1Χ
AΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: TAΦΛΑΪ ΙΖΜΙΡ.
15-06-2018 11:06:46    15-06-2018 11:06:46      2018/0002247
6Ρ0ΥΟΡ1Θ-9ΦΙ
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΠΕΤΡΕ ΒΙΚΤΟΡΙΑ, ΚΟΥΚΑ ΕΡΙΣΕΛΝΤΟ.
13-06-2018 13:16:06    13-06-2018 13:16:06      2018/0002236
ΩΟΩ0ΟΡ1Θ-Γ92
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΑΚΟΥ
13-06-2018 10:11:38    13-06-2018 10:11:38      2018/0002169
ΩΜ30ΟΡ1Θ-ΦΔ5
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΓΕΝΕΙΑΣ ΝΤΕΜΙΡΑΛΝΤΟ ΣΜΑΚΙ
12-06-2018 07:55:28    12-06-2018 07:55:28      2018/0002081
Ω4ΑΦΟΡ1Θ-Τ97
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΣΜΑΚΙ ΜΕΡΙΣΑ, ΓΚΙΟΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ, ΠΡΕΤΣΙ ΑΛΜΠΙΟΝΑ
11-06-2018 09:59:17    11-06-2018 09:59:17      2018/0002082