Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΩΛΟΡ1Θ-ΜΑΓ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
09-11-2018 10:47:43    09-11-2018 10:47:43      2964
ΩΓΚ3ΟΡ1Θ-81Μ
Μη άσκηση αντιρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
06-11-2018 12:17:00    06-11-2018 12:17:00      2948
69ΒΖΟΡ1Θ-Ζ15
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
06-11-2018 12:12:37    06-11-2018 12:12:37      2913
ΩΟΟΒΟΡ1Θ-506
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
31-10-2018 13:08:01    31-10-2018 13:08:01      2763
6ΘΦ4ΟΡ1Θ-518
Άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 6285/11-09-2018 πράξης χαρακτηρισμού τησ Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης
31-10-2018 09:59:19    31-10-2018 09:59:19      2896
6Ε57ΟΡ1Θ-ΙΛΝ
Έγκριση μελέτης «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση ρεματιάς Αγ. Ιωάννη Αστριτσίου Τ.Κ. Αστριτσίου Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου»
29-10-2018 08:32:16    29-10-2018 08:32:16      2795
ΩΜΖΣΟΡ1Θ-ΨΝΛ
Συγκρότηση 3ης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων
26-10-2018 13:26:44    26-10-2018 13:26:44      2632
7ΤΠΠΟΡ1Θ-ΤΞΦ
Συγκρότηση 2ης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων
26-10-2018 13:20:52    26-10-2018 13:20:52      2631
Ω32ΣΟΡ1Θ-8ΕΗ
Συγκρότηση 1ης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων
26-10-2018 13:12:40    26-10-2018 13:12:40      2630
ΩΤΨΡΟΡ1Θ-9Ω0
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης για το έργο «Εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας Ασκύφου 120 0551» του Δήμου Σφακίων Π.Ε. Χανίων
24-10-2018 10:27:03    24-10-2018 10:27:03      2777