Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
977ΦΟΡ1Θ-ΛΧΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 12.420,60 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΚΑΛΟΓΕΡΑΔΟ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της Χρυσής Μαραθάκη του Εμμανουήλ
20-02-2019 14:05:33    20-02-2019 14:05:33      8739/2018//20-02-2019
ΨΘΣΞΟΡ1Θ-2ΡΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.130,12 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΚΑΛΟΓΕΡΑΔΟ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Πλατάνου της Δ.Ε. Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της Χρυσής Μαραθάκη του Εμμανουήλ
20-02-2019 13:10:03    20-02-2019 13:10:03      8738/2018//20-02-2019
6Ξ3ΥΟΡ1Θ-ΨΘΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.493,59 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σαλαβαντάς» της Τ.Κ. Πεμονίων, Δημοτικής Ενότητας Φρε του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Νικόλαου Μαστραντωνάκη
20-02-2019 11:53:01    20-02-2019 11:53:01      17842/2018//20-02-2019
ΨΡΓΩΟΡ1Θ-ΤΧΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.303,83 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΓΕΡΜΑΤΑ» εκτός οικισμού Μεγάλων Χωραφιών Τ.Κ. Απτέρας, Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης της Μαρίας Σαριδάκη του Γεωργίου
19-02-2019 11:13:03    19-02-2019 11:13:03      15210/2018//19-02-2019
6ΠΜ9ΟΡ1Θ-ΦΣΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.659,54τ.μ. στη θέση «Κορδιτσιανά-Λάκκος» της Τ.Κ. Δελιανών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τσιχλάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ
19-02-2019 10:37:45    19-02-2019 10:37:45      3015/2018
ΩΧΩΖΟΡ1Θ-ΖΜΟ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 29/2018
19-02-2019 10:32:05    19-02-2019 09:41:02      1069
6ΓΛ1ΟΡ1Θ-7ΕΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.295,49 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΓΕΡΜΑΤΑ» εκτός οικισμού Μεγάλων Χωραφιών Τ.Κ. Απτέρας, Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Ιωάννη Σαριδάκη του Σπυρίδωνα
19-02-2019 10:04:16    19-02-2019 10:04:16      15209/2018//19-02-2019
6ΟΛΞΟΡ1Θ-ΔΗΞ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.30/2018
19-02-2019 09:50:02    19-02-2019 09:50:02      1076
ΨΛ6ΘΟΡ1Θ-ΠΡΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ της με αριθμό 11598/2017/21-03-2018 πράξης χαρακτηρισμού του Δντριας Δασών Χανίων ως προς τα τμήματα Α.1.1 και Α.2.2,
18-02-2019 14:14:48    18-02-2019 14:14:48      1613/18-02-2019
ΨΓΓ6ΟΡ1Θ-6ΞΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.935,50 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΓΟΥΡΝΑ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Ραβδούχας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Φαλελάκη Ιωάννη του Νικολάου
18-02-2019 12:32:07    15-02-2019 11:16:22      8393/2018//15-02-2019