Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΧΜΒΟΡ1Θ-595
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
19-03-2018 14:37:00    19-03-2018 14:37:00      2673/2018
67ΒΣΟΡ1Θ-ΓΗΤ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-03-2018 14:05:14    19-03-2018 14:05:14      2276/2018
ΨΔΛΞΟΡ1Θ-2ΨΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
19-03-2018 13:26:54    19-03-2018 13:26:54      2672/2018
6ΤΖΤΟΡ1Θ-835
εγκριση υλοτομιας 3 πλατανων και κλαδεμα 17 πλατ.στον βουτα σελινου χανιων
19-03-2018 11:59:06    19-03-2018 11:59:06      684
ΩΡΞΤΟΡ1Θ-Χ3Δ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-03-2018 08:55:14    19-03-2018 08:55:14      2202/5-3-2018
Ω7ΖΟΟΡ1Θ-1ΒΗ
Εγκρίνουμε την υλοτομία μιας (1) δρυός που φύεται εντός του ελαιώνα σας στη θέση “Δεξαμενή” τ.κ. Αλικιανού δ.ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο Τζατζιμάκη Στρατή του Γεωργίου
15-03-2018 17:23:32    15-03-2018 17:23:32      1128
6ΩΩΩΟΡ1Θ-ΙΧΧ
εγκριση υλοτομίας 3 μικρών δρυων και κλαδευση ευκαλυπτου κατοχώρι βουλγαρω χανίων
15-03-2018 08:43:12    15-03-2018 08:43:12      14362
6ΧΓΟΟΡ1Θ-Α94
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
14-03-2018 10:46:43    13-03-2018 09:55:55      14856/2017
6ΔΖΙΟΡ1Θ-7ΒΨ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ύστερα από αίτημα αίτηση του κ. Τζομπανάκη Νικολάου για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 4.554,70 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κυλιστρέ» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
13-03-2018 14:45:51    13-03-2018 14:45:51      12819/2017/12-03-2018
ΨΠΓΗΟΡ1Θ-ΞΒ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4473,09 τ.μ. στη θέση «Τρουλιά» της Τ.Κ. Βάμου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήματος της κ. Γεωργαλάκη Αικατερίνης του Γεωργίου
13-03-2018 11:22:29    13-03-2018 11:22:29      11345ΠΕ