Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓΔΠΟΡ1Θ-ΗΜΜ
EΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-11-2018 16:48:47    12-11-2018 16:13:33      16399/2018
ΨΓΛ4ΟΡ1Θ-Η3Ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-11-2018 16:32:45    12-11-2018 16:32:45      16365/2018
ΨΞΟΑΟΡ1Θ-9ΨΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-11-2018 16:27:21    12-11-2018 16:27:21      16123/2018
9Π7ΒΟΡ1Θ-Ε92
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-11-2018 16:19:12    12-11-2018 16:19:12      16123/2018
Ω4ΡΑΟΡ1Θ-6ΥΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
12-11-2018 16:08:11    12-11-2018 16:08:11      15754/2018
Ω3ΑΨΟΡ1Θ-ΦΥΞ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 179,93 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κελιά» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων σε συνέχεια της με αριθμό 16475 υποβληθείσας αίτησης της κ. εταιρείας MOBIAK AE
12-11-2018 14:15:24    12-11-2018 14:15:24      16475
7Δ61ΟΡ1Θ-39Γ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
12-11-2018 13:45:22    12-11-2018 13:45:22      900
6ΞΠΧΟΡ1Θ-ΘΧ3
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 15/2018
12-11-2018 12:03:11    12-11-2018 12:03:11      17153
7ΖΠ1ΟΡ1Θ-ΗΝ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
09-11-2018 14:23:44    26-10-2018 11:01:24      1932
721ΩΟΡ1Θ-ΝΡΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.054,79 τ.μ. η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού Αγίου Μύρωνα της Τ.Κ. Αμυγδαλοκεφαλίου της Δ.Ε. Ινναχωρίου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αίτησης του κ. Μοτάκη Νικολάου του Επαμεινώνδα.
09-11-2018 10:18:57    09-11-2018 10:18:57      3542/09/11/2018