Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣIKO ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΓΨΟΡ1Θ-ΟΩΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
15-01-2018 14:07:37    15-01-2018 13:44:22      12647
73ΛΛΟΡ1Θ-ΟΗΕ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
15-01-2018 12:38:35    15-01-2018 12:38:35      419
ΩΩΙ9ΟΡ1Θ-Γ6Ν
Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Οριστικής παραλαβής για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
15-01-2018 10:55:39    11-01-2018 11:49:25      298
Ω5Φ5ΟΡ1Θ-ΠΛ5
Πράξη Χαρακτηρισμού κατόπιν υποβληθείσας αίτησης της κ. Γουμενάκη Ευαγγελίας του Παναγιώτη για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 3723,25 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ξερόκαμπος» της Δ.Κ. Αρωνίου, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
12-01-2018 14:33:19    12-01-2018 14:33:19      13991/2016/12-01-2018
7ΥΙ1ΟΡ1Θ-Ο0Ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
12-01-2018 12:21:36    12-01-2018 12:17:05      14836/2018
6ΜΚΑΟΡ1Θ-ΤΩΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 12.741,33 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΛΑΚΑΔΑ» της Τ.Κ. Σκαλωτής, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως της κ. Μανούσακα Ελένης του Ιωάννη.
11-01-2018 13:43:13    11-01-2018 13:43:13      14126/2017
ΩΜ0ΦΟΡ1Θ-6Ψ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 9.438,25 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΚΡΗ ΕΛΙΑ» της Τ.Κ. Σκαλωτής, Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Σφακίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως της κ. Μανούσακα Ελένης του Ιωάννη.
11-01-2018 13:13:42    11-01-2018 13:13:42      14127/2017
Ω4ΠΓΟΡ1Θ-0ΣΕ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ύστερα από αίτημα του κ. Mανιμανάκη Εμμανουήλ για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 734,58 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Νταμπακαριό» της Τ.Κ. Δραπανιά, Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
11-01-2018 12:52:26    11-01-2018 12:52:26      4503/2017/4-1-2018
75ΓΔΟΡ1Θ-Ν6Ω
Εγκρίνουμε την υλοτομία των τεσσάρων (4) ευκαλύπτων που φύονται εντός ελαιώνα και περιβολίου με εσπεριδοειδή της Ι. Μ. Αγίας Τριάδας στη θέση εγγύς ¨Γηπέδου Περιβολίων¨ τ.κ. Περιβολίων δ.ε. Θερίσου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων
11-01-2018 10:32:07    11-01-2018 10:32:07      15296/2017
63Α8ΟΡ1Θ-9ΥΓ
Εγκρίνουμε την κλάδευση των έξι (6) ευκαλύπτων ως και την κοπή άλλων έξι (6) στο ύψος του ενάμιση μέτρου από το έδαφος που φύονται στη θέση “Βρύση” τ.κ. Βλαχερωνίτισσας Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κα Μπεμπλιδάκη Φωτεινή του Δημητρίου
10-01-2018 11:32:42    10-01-2018 11:32:42      14168