Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης-βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ν. Χανίων».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 που αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΙΗΘΟΡ1Θ-ΡΗΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 7.811,14 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ» εκτός οικισμού Παζινού Τ.Κ. Αρωνίου, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της Μαρίας Κριαρά του Γεωργίου
18-04-2019 13:37:27    18-04-2019 13:37:27      825/18-04-2019
ΨΩΥΠΟΡ1Θ-40Ξ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 238,89 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΥΡΓΟΣ» εκτός οικισμού Ραβδούχα Τ.Κ. Κολυμβαρίου, Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Κρομμυδάκη Στέφανου του Μιχαήλ
18-04-2019 12:29:58    18-04-2019 12:29:58      1292/18-04-2019
ΨΞΟΥΟΡ1Θ-ΚΚΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.049,92 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΑΓΚΑΡΑΘΕΣ" εκτός οικισμού της Τ.Κ. Γεωργιούπολης της Δ.Ε. Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Βαϊλάκη Νεκτάριου του Γεωργίου
18-04-2019 11:58:24    18-04-2019 11:58:24      7266/2018//18-04-2019
6Λ4ΖΟΡ1Θ-ΠΝΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 30.854,49 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πρινολιό» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. Ιωάννας Χατζηδάκη
18-04-2019 10:07:47    18-04-2019 10:07:47      18622/2018//18-04-2019
6ΜΒΤΟΡ1Θ-ΟΣΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-04-2019 09:15:03    18-04-2019 09:15:03      213/18-04-2019
ΩΡΗΜΟΡ1Θ-Ω59
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 741,01 τ.μ. η οποία κείται στη θέση εκτός οικισμού Κοντομαρί Τ.Κ. Κοντομαρίου, Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Φουντουλάκη Ιωάννη του Νικολάου
18-04-2019 08:49:36    18-04-2019 08:49:36      184/18-04-2019
65ΜΙΟΡ1Θ-ΟΞ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 6.171,00 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Τρύπα - Πλάι» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης των κ. Παυλάκης Σπυρίδων & Ορφανουδάκη Χριστίνη
17-04-2019 14:22:33    17-04-2019 14:22:33      2134/17-04-2019
6ΔΙΕΟΡ1Θ-Ζ7Θ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.311,72τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΥΡΓΙΑΛΩΝΕΣ» της Τ.Κ. Καστέλλου, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Αγγελάκη Εμμανουήλ
17-04-2019 13:17:35    17-04-2019 13:17:35      329/2018//17-04-2019
60ΑΣΟΡ1Θ-Ρ9Κ
εγκριση υλοτομιας ξεριζωμενου αζιλακα στα γρεβεδιανα ελους κισσαμου
17-04-2019 12:09:59    17-04-2019 12:09:59      2491
78ΞΕΟΡ1Θ-27Χ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 509,15 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΑΠΑΔΑΜΠΕΛΑ» εκτός οικισμού Κοντομαρί Τ.Κ. Κοντομαρίου, Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Φουντουλάκη Ιωάννη του Νικολάου
17-04-2019 11:13:21    17-04-2019 11:13:21      183/17-04-2019