Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΕΚΗΟΡ1Θ-0Ε1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1202,91 τ.μ. στη θέση «εκτός οικισμού Γερανίου» της Τ.Κ. Γερανίου, Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Sfrati Kostandin του Kristo
19-06-2018 14:00:26    19-06-2018 14:00:26      15018ΠΕ
ΩΣΨΙΟΡ1Θ-ΛΚΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 8.149,80τ.μ. στη θέση «Μεσομούρια» της Τ.Κ. Νοχιών, Δημοτικής Ενότητας Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Κασιμάτη Πέτρου-Παναγιώτη του Δημητρίου
19-06-2018 12:31:53    19-06-2018 12:31:53      14285ΠΕ
ΩΦΔ0ΟΡ1Θ-3ΡΖ
Εγκριση Απολογισμού 2017 και Προυπολογισμού 2018 2ου Κυνηγετικού Συλλογου Χανίων
19-06-2018 11:42:22    19-06-2018 11:42:22      6572
ΩΥΗ1ΟΡ1Θ-96Ε
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
19-06-2018 11:12:34    19-06-2018 11:12:34      6587
621ΤΟΡ1Θ-ΘΒΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
19-06-2018 09:01:26    19-06-2018 09:01:26      5446
6ΕΠΔΟΡ1Θ-2ΓΥ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 160,70 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σοφούλη» της Τ.Κ. Φυλακής, Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. 2499 υποβληθείσας αίτησης της εταιρείας Γελασάκη Ναυτική Τουριστική Ξενοδοχειακή ΑΕ
19-06-2018 08:36:51    19-06-2018 08:36:51      2499
ΨΥΖΒΟΡ1Θ-80Ζ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.490,56τ.μ. στη θέση «Κύμα» της Δ.Κ. Περιβολίων (Θερίσου), Δημοτ. Ενότητας Θερίσου, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κ. Σταύρου Αθηνάς του Χρήστου
18-06-2018 15:29:59    18-06-2018 15:29:59      1600
ΩΔΨΘΟΡ1Θ-2ΑΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-06-2018 14:10:40    18-06-2018 14:10:40      13580/2017
6ΛΛΦΟΡ1Θ-Φ68
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-06-2018 13:51:59    18-06-2018 13:51:59      13579/2017
ΩΡΕ7ΟΡ1Θ-ΒΧΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-06-2018 13:38:27    18-06-2018 13:38:27      3747