Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΣ2ΟΡ1Θ-ΥΒΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4284,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΠΡΑΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
24-01-2019 10:58:47    24-01-2019 10:58:47      347
6ΜΨΩΟΡ1Θ-Λ7Ι
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6127,96 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
24-01-2019 08:45:58    24-01-2019 08:45:58      298
Ω78ΩΟΡ1Θ-ΙΚΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 29517,23 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΟΥΤΗ ΧΑΝΙ ΚΕΝΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24-01-2019 08:41:32    24-01-2019 08:41:32      294
6ΑΗ8ΟΡ1Θ-7ΛΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4446,05 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΥΝΟΚΕΦΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗ ΕΥΠΡΕΠΙΟΥ
24-01-2019 08:37:24    24-01-2019 08:37:24      308
ΩΗΦ1ΟΡ1Θ-2ΕΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ1702,83 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΥΛΕΣ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24-01-2019 08:32:11    24-01-2019 08:32:11      286
6ΤΦ6ΟΡ1Θ-ΞΔΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 238,96 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΟΥΛΕΣ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24-01-2019 08:26:16    24-01-2019 08:26:16      288
Ω4Γ0ΟΡ1Θ-Ο4Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1594,07 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΗΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ
21-01-2019 13:21:46    21-01-2019 13:21:46      269
6ΡΩ9ΟΡ1Θ-ΠΚΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4701,93 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΗΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΔΑ
21-01-2019 13:18:28    21-01-2019 13:18:28      271
ΩΧΤΗΟΡ1Θ-5ΥΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4209,73 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΥΡΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
18-01-2019 12:24:30    18-01-2019 12:24:30      259
ΨΤ8ΣΟΡ1Θ-ΣΑΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5972,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
18-01-2019 12:20:48    18-01-2019 12:20:48      257