Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω6ΨΓΟΡ1Θ-ΘΔΥ
Έγκριση Υλοτομίας του Λιουδάκη Γρηγορίου στη θέση Καυκάρη του οικισμού Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
18-03-2019 12:17:43    18-03-2019 12:17:43      1375
66ΗΘΟΡ1Θ-Π0Μ
Έγκριση Υλοτομίας του Παπαδάκη Εμμανουήλ στη θέση Κουταλιανή Βρύση του οικισμού Κεφάλι του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
18-03-2019 12:08:43    18-03-2019 12:08:43      1372
ΨΝΞΞΟΡ1Θ-ΑΤΛ
Εγκριση Υλοτομίας του Νεονάκη Εμμανουήλ στη θέση Λινές του οικισμού Αποστόλων του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
18-03-2019 12:00:43    18-03-2019 12:00:43      1373
ΨΤΝ2ΟΡ1Θ-ΓΛΤ
Έγκριση Υλοτομίας του Κεχαγιαδάκη Στυλιανού στη θέση Μετόχι του οικισμού Βολεώνων του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
18-03-2019 11:47:59    18-03-2019 11:47:59      1374
6Κ5ΚΟΡ1Θ-ΖΥΝ
Έγκριση Υλοτομίας του Γιαννακουδάκη Δημητρίου στη θέση Ξυδάς του οικισμού Γερακαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
18-03-2019 08:24:59    18-03-2019 08:24:59      1371
ΩΡΘΒΟΡ1Θ-1ΟΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Τζουρμπάκη Ευαγγέλου στη θέση πλάϊ του οικισμού Μυξορούματος του Δήμου Αγ. βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-03-2019 15:45:38    15-03-2019 15:45:38      1376
ΨΨ6ΟΟΡ1Θ-ΖΧΣ
Έγκριση Υλοτομίας του Μαρκουλάκη Γεωργίου στη θέση Πρίνος του οικισμού Παλαιόλουτρα του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-03-2019 15:37:44    15-03-2019 15:37:44      1377
ΩΡΙΞΟΡ1Θ-9ΣΥ
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Γιακουμογιανάκη Ιωάννη στη θέση Χαρακούλια-Καρβουνόλακοι του οικισμού Αγ. Ιωάννης του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-03-2019 15:26:25    15-03-2019 15:26:25      1378
Ψ0ΡΝΟΡ1Θ-ΤΕΔ
Έγκριση Υλοτομίας του Καμπουράκη Κύρου στη θέση Αλώνι του οικισμού Πλατανέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-03-2019 15:16:31    15-03-2019 15:16:31      1382
9Λ6ΞΟΡ1Θ-ΡΛ5
Έγκριση Υλοτομίας του Δασκαλάκη Βασιλείου στη θέση Κούκου του οικισμού Αγ. Ιωάννης του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
15-03-2019 15:08:37    15-03-2019 15:08:37      1380