Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΖΖΜΟΡ1Θ-4ΚΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΕΣ-ΕΓΚΟΥΣΑΤΗ-ΛΑΚΚΟΣ ΕΛΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
15-01-2018 12:29:23    02-01-2018 12:49:00      8362
Ω2ΥΞΟΡ1Θ-ΧΥΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΑΚΩΝΙ ΚΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΓΑ ΜΙΧΑΗΛ
12-01-2018 10:14:05    12-01-2018 10:14:05      117
6ΣΠ5ΟΡ1Θ-4ΙΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ
12-01-2018 10:12:01    12-01-2018 10:12:01      115
6Ν71ΟΡ1Θ-ΚΝΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΕ ΠΡΙΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
12-01-2018 10:10:03    12-01-2018 10:10:03      116
69ΑΣΟΡ1Θ-ΒΥΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 10.118,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ-ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
12-01-2018 10:06:57    12-01-2018 10:06:57      146
6Ψ1ΥΟΡ1Θ-1ΕΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 569,01 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
11-01-2018 13:05:54    11-01-2018 13:05:54      112
ΩΙΧΩΟΡ1Θ-Ι90
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1805,38 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11-01-2018 13:02:33    11-01-2018 13:02:33      110
ΨΨΧΝΟΡ1Θ-ΦΒΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 23.870,01 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗΣ
10-01-2018 12:08:23    10-01-2018 12:08:23      71
ΨΗΠΒΟΡ1Θ-0Ο7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 10.115,89 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΙΝΙΚΙΔΙΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ -ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
08-01-2018 13:55:14    08-01-2018 13:55:14      34
ΩΣ4ΦΟΡ1Θ-ΓΤΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΛΟΧΙ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
02-01-2018 13:26:31    02-01-2018 13:26:31      8377