Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΛΓΟΡ1Θ-ΘΜΜ
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
09-11-2018 15:46:27    09-11-2018 15:46:27      7818
66Ψ0ΟΡ1Θ-ΡΛ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1479,78 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΜΠΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
07-11-2018 12:08:57    07-11-2018 12:08:57      7785
6ΩΨΛΟΡ1Θ-7ΨΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5843,63 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
07-11-2018 11:38:31    07-11-2018 11:38:31      7754
ΩΘΛΑΟΡ1Θ-Β3Ζ
Εγκριση Υλοτομίας (Καυσοξύλευση) του Ηλιάκη Στυλιανού στη θέση Πλάγια του οικισμού Σαϊτούρες του Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνου.
06-11-2018 14:46:17    06-11-2018 14:46:17      7711
ΨΤΞ6ΟΡ1Θ-ΜΧ0
Εγκριση Υλοτομίας του Εφεντάκη Μιχαήλ στη θέση Μέσα Φλέγα του οικισμού Κεντροχωρίου του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π.Ε.Ρεθύμνου.
06-11-2018 14:32:51    06-11-2018 14:32:51      7712
6Κ4ΝΟΡ1Θ-ΥΚΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4194,06 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΣΕΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
06-11-2018 13:39:39    06-11-2018 13:39:39      7745
ΩΡ6ΜΟΡ1Θ-ΒΚΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3014,42 τ.μ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
05-11-2018 11:59:04    05-11-2018 11:59:04      7717
60ΠΛΟΡ1Θ-ΣΟΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3191,82 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΒΟΥΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΙΜΙΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
05-11-2018 08:50:11    05-11-2018 08:50:11      7692
6279ΟΡ1Θ-ΩΧΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4996,00 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΛΑΝΔΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
02-11-2018 13:10:59    02-11-2018 13:10:59      7668
6Γ3ΣΟΡ1Θ-Τ48
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3340,53 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΟ ΣΚΙΝΟΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
02-11-2018 13:08:08    02-11-2018 13:08:08      7663