Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΕΕΟΡ1Θ-Ψ5Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2015,01 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
12-07-2019 10:05:50    12-07-2019 10:05:50      4307
ΨΒΧΞΟΡ1Θ-ΧΗΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6705,28 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΛΙΟΦΥΤΕΣ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
12-07-2019 09:59:23    12-07-2019 09:59:23      4314
ΨΨΦΞΟΡ1Θ-5ΔΞ
Απαγόρευση Υλοτομίας του Καλαιτζάκη Κωνσταντίνου στη θέση Λιβάδι του οικισμού Κεραμωτά του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 14:25:07    11-07-2019 14:25:07      4209
ΩΙΤΣΟΡ1Θ-8ΦΟ
Έγκριση Υλοτομίας του Βαβουράκη Εμμανουήλ στη θέση Μελισινιανά του οικισμού Κοξαρές του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 14:16:00    11-07-2019 14:16:00      4217
ΨΜΡ3ΟΡ1Θ-Ε68
Έγκριση Υλοτομίας του Γαλεράκη Γεωργίου στη θέση Ποταμός του οικισμού Καλονύχτης του Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε, Ρεθύμνου.
11-07-2019 14:11:39    11-07-2019 14:11:39      4211
6ΛΒ9ΟΡ1Θ-Ο6Γ
Έγκριση Υλοτομίας του Αγγελογιαννάκη Ιωάννη στη θέση Γρολέ του οικισμού Αγ. Πελαγίας του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 14:06:16    11-07-2019 14:06:16      4227
7ΖΔ0ΟΡ1Θ-ΚΥΑ
Έγκριση Υλοτομίας του Απανωμεριτάκη Ευαγγέλου στη θέση Καμίνια του οικισμού Λαμπινής του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 14:00:32    11-07-2019 14:00:32      4226
ΩΦ80ΟΡ1Θ-0ΑΘ
Έγκριση Υλοτομίας του Γογονιδάκη Νικολάου στη θέση Τρία Μοναστήρια του οικισμού Τρία Μοναστήρια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 13:49:49    11-07-2019 13:49:49      4328
94ΘΞΟΡ1Θ-ΝΑΤ
Έγκριση Υλοτομίας της Φραγγεδάκη Θάλειας στη θέση Σώπατα του οικισμού Μουρνέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 13:35:55    11-07-2019 13:35:55      4225
Ω8Λ0ΟΡ1Θ-ΥΤΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Καραγιαννάκη Ιωσήφ στη θέση Διχαλοπόταμα του οικισμού Κοξαρέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
11-07-2019 13:30:52    11-07-2019 13:30:52      4224