Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
73ΡΟΟΡ1Θ-ΣΑ1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΥΓΙΟΠΟΥΛΑ ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13-03-2018 14:00:11    05-03-2018 08:55:46      917
ΩΗΔ4ΟΡ1Θ-ΤΗΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΓΑΛΙΔΕΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΙΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13-03-2018 12:19:01    09-03-2018 09:25:12      1395
7ΑΡΛΟΡ1Θ-ΧΨΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3404,13 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥΤΖΙΓΚΟΥΝΑ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
09-03-2018 11:04:37    09-03-2018 11:04:37      1567
6ΟΙ8ΟΡ1Θ-7ΙΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
09-03-2018 09:32:34    09-03-2018 09:32:34      1508
Ω5ΞΓΟΡ1Θ-1ΥΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΚΕΡΗ ΛΥΚΟΥΡΓΟ
09-03-2018 09:30:06    09-03-2018 09:30:06      1509
ΩΘΔΟΟΡ1Θ-ΡΣΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΚΚΙΝΟΥ ΛΟΥΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΙΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
09-03-2018 09:27:29    09-03-2018 09:27:29      1396
Ω0ΖΘΟΡ1Θ-Λ9Α
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1446,30 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
09-03-2018 09:22:39    09-03-2018 09:17:12      1518
7ΘΡΖΟΡ1Θ-ΖΑ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4137,24 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΚΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
09-03-2018 09:14:35    09-03-2018 09:14:35      1540
7Σ6ΜΟΡ1Θ-ΘΘ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4811,45 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΕΝΑ Ή ΤΡΟΥΛΩΤΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ
09-03-2018 09:11:33    09-03-2018 09:11:33      1542
62ΨΝΟΡ1Θ-Φ2Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4010,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
09-03-2018 09:08:09    09-03-2018 09:08:09      1544