Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΖΤΦΟΡ1Θ-ΡΝΡ
Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019» στο Νομό Ρεθύμνης .
24-05-2019 15:46:44    24-05-2019 15:46:44      3077
7ΜΒ7ΟΡ1Θ-83Γ
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2019 στο Νομό Ρεθύμνου.
24-05-2019 10:14:35    24-05-2019 10:14:35      3074
60ΕΘΟΡ1Θ-ΗΙΩ
Έγκριση Υλοτομίας του Κουμεντάκη Νεκταρίου στη θέση Δρακώνα του οικισμού Κούμων του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
23-05-2019 13:16:50    18-05-2019 09:27:32      2906
6ΘΟ6ΟΡ1Θ-ΣΧΞ
Συγκρότηση «Επιτροπής Παραλαβής των Έργων και Εργασιών μη Δημόσιας Δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων που παράγουν οι δασικοί συνεταιρισμοί», για τα έτη 2019 και 2020.
23-05-2019 11:38:49    23-05-2019 11:38:49      3034
ΩΟΨ2ΟΡ1Θ-Σ19
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - - 2019 MΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΜΟΥΡΙ ΧΑΡΚΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
23-05-2019 10:00:02    23-05-2019 10:00:02      1877
7ΜΝΕΟΡ1Θ-Ψ2Η
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ή ΝΤΑΜΑΡΙ ΠΡΑΣΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
23-05-2019 09:53:00    23-05-2019 09:53:00      1872
6Χ6ΒΟΡ1Θ-ΞΦΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2011,13 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΙΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
23-05-2019 09:04:21    23-05-2019 09:04:21      3020
65ΠΜΟΡ1Θ-Υ6Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 13621,06 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ ΑΔΕΛΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
23-05-2019 08:59:55    23-05-2019 08:59:55      2964
Ψ137ΟΡ1Θ-Α9Ε
Έγκριση Υλοτομίας του Γιακουμάκη Παντελή στη θέση Πρινομούρι του οικισμού Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
22-05-2019 14:45:10    22-05-2019 14:45:10      2978
ΩΠΒ2ΟΡ1Θ-ΛΧ2
Προστασία αυτοφυών αρωματικών - μελισσοτροφικών και φαρμακευτικών φυτών, ποών και μυκήτων του Νομού Ρεθύμνου.
22-05-2019 12:51:43    14-05-2019 11:41:32      2650