Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
66ΠΙΟΡ1Θ-3ΕΕ
Εγκριση υλοτομίας του Στρατιδάκη Στυλιανού στη θέση Αμπέλια του οικισμού Μαρουλού Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
20-06-2018 10:09:26    20-06-2018 10:09:26      4013
61ΜΜΟΡ1Θ-Σ15
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 711,47 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ
19-06-2018 13:52:50    19-06-2018 13:52:50      3978
7ΤΠ1ΟΡ1Θ-Α27
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4202,02 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΖΑ ΚΟΞΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19-06-2018 13:50:07    19-06-2018 13:50:07      3962
ΩΜΦΨΟΡ1Θ-ΩΚΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3778,23 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΕΡΤΙΣ ΠΡΙΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΜΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
19-06-2018 13:47:21    19-06-2018 13:47:21      3956
7ΖΜΠΟΡ1Θ-ΟΣΔ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 15.452 τ.μ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΠΟΥΡΕΣ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
19-06-2018 09:55:19    19-06-2018 09:55:19      3370
7ΝΤ0ΟΡ1Θ-ΜΙΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1724,43 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ -ΚΑΤΩΣΤΡΑΤΙ ΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19-06-2018 09:48:05    19-06-2018 09:48:05      3929
7ΑΚΜΟΡ1Θ-46Ζ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1690 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΣΕΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
18-06-2018 10:58:53    18-06-2018 10:58:53      3913
7ΤΡ3ΟΡ1Θ-Β14
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7497,70 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΝΤΑ-ΚΕΦΑΛΙΑ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
18-06-2018 10:54:17    18-06-2018 10:54:17      3847
ΩΘΛΖΟΡ1Θ-ΖΜΠ
Εγκριση υλοτομίας του Λίτινα Μανόλη στη θέση Λίσματα του οικισμού Μέσης Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε.Ρεθύμνης
15-06-2018 13:44:41    15-06-2018 13:44:41      3897
ΨΙΠ4ΟΡ1Θ-ΘΙΘ
Εγκριση υλοτομίας και κλαδονομής του Παρασυράκη Παντελή στη θέση Τρία Μοναστήρια του οικισμού Γάλλου Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε Ρεθύμνης
15-06-2018 13:27:34    15-06-2018 13:27:34      3814