Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΟΦΞΟΡ1Θ-Τ5Δ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
12-07-2019 12:48:04    12-07-2019 12:48:04      3124
ΩΜΦΒΟΡ1Θ-3Ι4
έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας ανάδειξης παρόχου υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης-συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου
12-07-2019 12:39:37    12-07-2019 12:39:37      3126
69ΓΑΟΡ1Θ-Α01
μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την εκτέλεση των εργασιών βελτίωσης - συντήρησης δασικού οδικού δικτύου νομού Λασιθίου.
12-07-2019 11:57:44    12-07-2019 11:57:44      3118
97Ξ7ΟΡ1Θ-ΛΕΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΡΟΥΣΣΑ ΠΑΝΩ ΣΙΣΙΟΥ >> ΤΚ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11-07-2019 11:30:55    30-04-2019 14:48:10      4561/17
6Η42ΟΡ1Θ-6Φ3
αποφαση εκτελεσης εργασιων με αυτεπιστασια
11-07-2019 11:21:14    11-07-2019 11:21:14      3101
ΨΛΞΨΟΡ1Θ-Θ5Ω
Έγκριση συλλογής τμημάτων φυτών του είδους ματζουράνας (origanum micropfyllum).
09-07-2019 12:18:21    09-07-2019 12:18:21      3067
7ΜΖΚΟΡ1Θ-ΣΛΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ> ΤΚ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
09-07-2019 11:41:35    09-07-2019 11:41:35      686
ΨΛΒΩΟΡ1Θ-81Ζ
Ρύθμιση της συλλογής και λήψη μέτρων προστασίας της μαλοτήρας (Sideritis syriaca) ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, ως και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ματζουράνας (origanum micropfyllum), φασκόμηλου (salvia fruticosa), θυμαριού (Thymus vulgaris), αγριοθυμαριού (Thymus capitatus), θρούμπι (Satureja thymbra), φλισκούνι (Mentha pubescens) και ρίγανης (origanum vulgaris), στην περιφέρεια Νομού Λασιθίου.
09-07-2019 11:08:45    09-07-2019 11:08:45      2616
6Β4ΞΟΡ1Θ-ΞΔ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.042,80 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΣΟΚΕΦΑΛΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
04-07-2019 14:05:01    04-07-2019 14:05:01      2932
Ψ9ΜΕΟΡ1Θ-ΞΨΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.101,15 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΑΚΟΥΔΙΑ¨ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
04-07-2019 13:55:55    04-07-2019 13:55:55      2708