Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
647ΗΟΡ1Θ-ΣΦΠ
Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία εργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (άρθρο 118 παρ. 5 του Ν 4412/2016)
11-01-2018 12:00:04    11-01-2018 12:00:04      88
Ω9Π4ΟΡ1Θ-ΞΔΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.372,20 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙ" ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
09-01-2018 13:35:06    09-01-2018 13:35:06      3200πε
60ΖΥΟΡ1Θ-6ΓΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.813,13 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑΔΙ" ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
09-01-2018 12:53:50    09-01-2018 12:53:50      3199 πε
6Μ7ΦΟΡ1Θ-Ε7Χ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.226,53 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΔΙΑΣΚΑΡΙ" Δ.Ε. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
09-01-2018 12:18:35    09-01-2018 11:52:15      4473
782ΥΟΡ1Θ-Θ2Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 11.526,69 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΠΑΘΙΟ" Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
04-01-2018 13:44:35    04-01-2018 13:44:35      3925
62ΜΥΟΡ1Θ-ΚΙΠ
Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση της παραγράφου 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την παρ. 5α άρθρου 32 του ν. 4290/014 , για την λειτουργία του εγκατεστημένου και προϋφιστάμενου έργου αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Ξηρολίμνη Ι του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου συνολικής ισχύος 4,8 Μ W.
04-01-2018 13:30:42    04-01-2018 13:30:42      3530πε
ΩΙ9ΑΟΡ1Θ-ΥΘ3
Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση σε δημόσια δασική έκταση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4290/014, εμβαδού 500,00 τ.μ. στη θέση «Κυνηγού Βρύση» Τ.Κ. Ζενίων Δήμου Αγ. Νικολάου για την λειτουργία του εγκατεστημένου και προϋφιστάμενου έργου σταθμού κινητής τηλεφωνίας ΚΑ 1406437.
04-01-2018 13:18:22    04-01-2018 13:18:22      4262πε
ΨΒΟ9ΟΡ1Θ-Θ4Τ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.718,53 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΧΙΜΑΔΙΑΣ" ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
04-01-2018 12:24:11    04-01-2018 12:24:11      3664
Ω4ΜΥΟΡ1Θ-Ψ3Ζ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 28.794,47 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ¨ΚΕΡΑΤΙΔΙΑ¨ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
04-01-2018 11:17:13    04-01-2018 11:17:13      4076
6ΙΩ4ΟΡ1Θ-5Ξ3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΗ > ΔΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΤΑΡΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27-12-2017 19:54:21    27-12-2017 19:54:21      4163