Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΚΩΕΟΡ1Θ-ΕΣΑ
ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
24-01-2019 11:41:51    24-01-2019 11:41:51      340
ΩΩΗ8ΟΡ1Θ-ΣΡ6
Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νομού Λασιθίου που καλύπτονται με χιόνι, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-2019
24-01-2019 11:03:09    24-01-2019 11:03:09      69
ΩΙΑ5ΟΡ1Θ-Υ6Σ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΟΤΑΜΟΥΣ > ΤΚ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΛΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21-01-2019 09:41:58    21-01-2019 09:41:58      187
68Σ6ΟΡ1Θ-160
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΛΑΓΚΟΣ > ΤΚ ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21-01-2019 09:33:38    21-01-2019 09:33:38      186
ΩΥΧΩΟΡ1Θ-8ΓΓ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΟΤΑΜΟΥΣ > ΤΚ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΛΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21-01-2019 09:31:48    21-01-2019 09:31:48      185
7ΝΠΗΟΡ1Θ-ΟΛΡ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΒΙΤΣΟΛΟΧΑΡΑΚΟ> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΙΟΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
21-01-2019 09:27:51    21-01-2019 09:27:51      184
75ΧΞΟΡ1Θ-450
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ > ΤΚΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑΣ
21-01-2019 09:22:49    21-01-2019 09:22:49      4985
7ΖΨΩΟΡ1Θ-5Β5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΑΚΙ> ΤΚ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21-01-2019 09:16:34    21-01-2019 09:16:34      4984
Ω7ΡΑΟΡ1Θ-ΝΚΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΑΝΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ> ΤΚ ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
21-01-2019 09:14:34    21-01-2019 09:14:34      4983
ΩΩΜΨΟΡ1Θ-ΤΡΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΤΑΠΕΣ> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
21-01-2019 09:11:13    21-01-2019 09:11:13      4724