Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω2ΗΗΟΡ1Θ-ΓΑΚ
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων
19-06-2018 11:49:26    19-06-2018 11:49:26      2008
ΨΩ4ΓΟΡ1Θ-Γ0Ξ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.501,75 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ: "ΠΟΤΗΣΤΗΡΙΑ" Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
14-06-2018 11:17:49    14-06-2018 11:17:49      1772
ΩΝ0ΧΟΡ1Θ-8Μ0
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
13-06-2018 09:30:31    13-06-2018 09:30:31      1897
ΨΛΡΞΟΡ1Θ-Η1Π
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
08-06-2018 14:06:08    08-06-2018 14:06:08      1900
ΨΣΛΠΟΡ1Θ-ΟΝΩ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
08-06-2018 13:24:46    08-06-2018 13:24:46      1896
61ΚΗΟΡ1Θ-4Ο1
Απόφαση για εςκτέλεση των εργασιών του έργου΄΄Βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου, με αυτεπιστασία.
05-06-2018 12:03:51    05-06-2018 12:03:51      1842
ΩΧ1ΠΟΡ1Θ-ΣΨΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.445,37 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΑΤΣΟΜΟΥΡΙ" ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
31-05-2018 14:32:51    31-05-2018 14:32:51      400
ΩΨΦΩΟΡ1Θ-ΧΜΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 14.007,52 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΡΙΑ" Τ.Κ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
29-05-2018 15:31:04    29-05-2018 15:31:04      1483
ΨΧΓΨΟΡ1Θ-ΗΞ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.944,20 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΟΥΡΙΑ" ΟΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
29-05-2018 15:10:24    29-05-2018 15:10:24      1478
ΩΔΞ6ΟΡ1Θ-ΠΓΑ
η υπ' αριθ. 01/2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.867,57 τμ που κείται στη θέση" Κυθιο" της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Δαμιάνωφ Αλεξιεφ)
29-05-2018 15:05:16    29-05-2018 15:05:16      1744