Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62ΚΠΟΡ1Θ-ΩΝ2
εγκριση πρωτοκολλου προσωρινης και οριστικης παραλαβης έργου
15-03-2018 12:29:37    15-03-2018 12:29:37      959 π.ε.
ΩΙΗ4ΟΡ1Θ-ΟΑ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 17.368,11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
08-03-2018 13:23:54    08-03-2018 13:23:54      839
Ω9ΘΝΟΡ1Θ-ΚΧΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.135,94 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΡΟΔΙΝΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
08-03-2018 11:58:40    08-03-2018 11:58:40      840/2016
Ω8Ν0ΟΡ1Θ-ΓΛΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.041,31 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΝΗΝΤΑΡΙΣΤΡΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
08-03-2018 11:20:48    08-03-2018 11:20:48      843/2016
6ΦΑΦΟΡ1Θ-2ΥΦ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 24.340,12 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΠΑΛΟΥΣΤΡΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
08-03-2018 10:44:34    08-03-2018 10:44:34      3116 Π.Ε.
Ω3ΘΦΟΡ1Θ-7Ε7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 109.210,28 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΣΚΟΡΔΑΛΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
06-03-2018 15:10:20    06-03-2018 15:10:20      435
ΩΥ78ΟΡ1Θ-ΧΕΦ
Άρση αναγνώρισης ιδιωτικού φύλακα θήρας Χούμπλια Αλέξανδρου του Νικολάου
06-03-2018 09:29:23    06-03-2018 09:29:23      233
63ΖΥΟΡ1Θ-ΠΙΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΕΤΡΑΣ > ΤΚ ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
05-03-2018 14:41:43    05-03-2018 14:41:43      530
ΩΧ1ΒΟΡ1Θ-ΒΤΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΞΕΡΟΛΑΚΙΑ - ΣΕΛΑΚΑΝΟΥ > ΤΚ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
05-03-2018 14:39:57    05-03-2018 14:39:57      570
69ΓΟΟΡ1Θ-3ΜΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΞΕΡΟΛΑΚΙΑ - ΣΕΛΑΚΑΝΟΥ > ΤΚ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
05-03-2018 14:37:20    05-03-2018 14:37:20      572