Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΚΚΟΡ1Θ-Ε33
Έγκριση κλάδευσης, Δούλη Παναγιώτη, στην θέση «Καρδιώτισσα, Κιόνι», Δήμου Γόρτυνας.
15-01-2018 12:31:15    15-01-2018 12:31:15      9126 π.ετ.
ΨΙΦ3ΟΡ1Θ-ΑΤΘ
Έγκριση υλοτομίας ξερών δέντρων από το δάσος Κουδουμά, Κοκολάκης Εμμανουήλ, στην θέση δάσος Κουδουμά.
15-01-2018 12:18:18    15-01-2018 12:18:18      9896 π.ετ.
ΩΜΜΨΟΡ1Θ-Γ2Χ
Έγκριση κλάδευσης, Νταγκίνης Ιωάννης, στην θέση «Τρουλινό» Πύργου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
15-01-2018 10:52:44    15-01-2018 10:52:44      122
6ΜΙ6ΟΡ1Θ-ΩΞΔ
Έγκριση υλοτομίας, Παπαδάκη Χαρίλαου, στην θέση «Λίσματα» Λιγόρτυνου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
15-01-2018 10:42:39    15-01-2018 10:42:39      10075 π.ετ.
6ΤΚΗΟΡ1Θ-ΤΧΑ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Ψαρρός Μανώλης, στην θέση «Ψαρρού σόχωρο» τ.κ. Αηδονοχωρίου, Δ.Ε. Τυλίσου, Δήμος Μαλεβιζίου.
12-01-2018 10:23:31    12-01-2018 10:23:31      168
Ω84ΒΟΡ1Θ-Γ3Ε
Έγκριση κλάδευσης, Στρατής Χαράλαμπος, στην θέση «Μασκάλι Καμαριώτη», τ.κ. Καμαριώτη, Δήμος Μαλεβιζίου.
12-01-2018 10:11:02    12-01-2018 10:11:02      167
6ΓΙΡΟΡ1Θ-4ΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0721 & 0719 ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ.ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
09-01-2018 15:03:19    09-01-2018 15:03:19      66
6ΥΚΙΟΡ1Θ-ΖΒ1
Αυτεπάγγελτη πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 71/08-01-2018 αυτεπάγγελτη πράξη στήν περιοχή Κνοσσού και Φορτετσανού, τ.κ. Καλλιθέας, δ.ε. Αλικαρνασού και τ.κ. Σκαλανίου, 4ο διαμέρισμα Δήμου Ηρακλείου.
09-01-2018 13:06:56    09-01-2018 13:06:56      71
7ΖΦΔΟΡ1Θ-ΞΗ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 10410π.ετ./09-01-2018 ύστερα από αίτημα της Ξημέρη Ευαγγελία στήν περιοχή «Σκαφιδαράς» δ.κ. Γαζίου, Δήμου Μαλεβιζίου.
09-01-2018 10:28:28    09-01-2018 10:28:28      10410
78Α6ΟΡ1Θ-3Ρ4
Αριθμ. 34/2017 Aπόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Ηρακλείου
09-01-2018 10:16:18    09-01-2018 10:16:18      10366