Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΕΠΞΟΡ1Θ-ΟΩΗ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2128/16-03-2018 ύστερα από αίτημα της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής στήν περιοχή με κωδικό τμήματος 16 (Σ1) στη Δ.Κ. Χερσονήσου, Δ.Ε. Χερσονήσου και Δ.Κ. Γουβών, Δ.Ε. Γουβών, Δήμου Χερσονήσου.
19-03-2018 14:28:04    19-03-2018 14:28:04      2128
62ΑΖΟΡ1Θ-ΣΩΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμων Φαιστού και Γόρτυνας».
19-03-2018 09:35:50    19-03-2018 09:35:50      1895/15-03-2018
ΨΓ3ΜΟΡ1Θ-ΧΙΤ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4.087,22 τ.μ. στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ», Τ.Κ. Πιτσιδίων Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης
16-03-2018 15:02:32    16-03-2018 15:02:32      1217/14-02-2018
ΨΚΥΨΟΡ1Θ-6ΤΩ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4.087,22 τ.μ. στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ», Τ.Κ. Πιτσιδίων Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης
16-03-2018 14:54:13    16-03-2018 14:54:13      1217/14-02-2018
6ΙΗΞΟΡ1Θ-Γ2Β
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4.087,22 τ.μ. στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ», Τ.Κ. Πιτσιδίων Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης
16-03-2018 14:53:49    16-03-2018 14:53:49      1217/14-02-2018
6ΜΞΔΟΡ1Θ-Α4Φ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 4.087,22 τ.μ. στη θέση «ΚΕΦΑΛΑ», Τ.Κ. Πιτσιδίων Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης
16-03-2018 14:40:41    16-03-2018 14:40:41      1217/14-02-2018
6ΔΙΛΟΡ1Θ-592
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2100/16-03-2018 ύστερα από αίτημα της Ζερβάκη Χρυσούλας στήν περιοχή «Καπελιανός» εκτός οικισμού Σκοτεινού, Δ.Κ. Γουβών, Δήμου Χερσονήσου.
16-03-2018 13:47:46    16-03-2018 13:47:46      2100
ΨΨΝ1ΟΡ1Θ-ΖΤ4
Έγκριση υλοτομίας, Χαριτάκης Κωνσταντίνος, στην θέση «Πελαλήματα - Θραψανιώτικα», Δ.Δ. Θραψανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
16-03-2018 10:58:22    16-03-2018 10:58:22      1402
Ω2ΘΣΟΡ1Θ-ΟΝ7
Πράξη Πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέµβαση επί δημόσιας χορτολιβαδικής έκτασης των παραγράφων 5α & 5β, άρθρου 3 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄), ως ισχύει, σε έκταση εµβαδού 500,00 τ.μ. για την λειτουργιά του έργου : «Υφιστάμενος Σταθμός κινητής τηλεφωνίας VODAFONΕ – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία : 1000209 ΑΧΕΝΤΡΙΑ στη θέση Ασφεντιλιάς Τ.Κ. Αχεντριά, Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου».
12-03-2018 09:42:45    12-03-2018 09:42:45      1341
ΨΔΨΗΟΡ1Θ-ΨΥΑ
Έγκριση υλοτομίας, Καλογεράκη Ειρήνης, στην θέση «Λαγκούφι» Δ.Δ. Σμαρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
09-03-2018 13:54:02    09-03-2018 13:54:02      1061