Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΛ22ΟΡ1Θ-6ΥΤ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2919/16-04-2019 ύστερα από αίτημα του Κοτσίφη Νικολάου στήν περιοχή «Θωδοριανό», Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.
17-04-2019 10:49:54    17-04-2019 10:49:54      2919
ΩΤΕΘΟΡ1Θ-Λ0Δ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2920/16-04-2019 ύστερα από αίτημα ττης Κιαγιαδάκη Στυλιανής στήν περιοχή «Σταματουλιό» Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας του Δήμου Μαλεβιζίου.
17-04-2019 09:34:18    17-04-2019 09:34:18      2920
ΩΘΩ3ΟΡ1Θ-0Χ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 2798/15-04-2019 ύστερα από αίτημα του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ροδιάς στήν περιοχή «Άγιος Γεώργιος, εκτός οικισμού Ροδιάς» Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς, Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, περιφέρειας του Δήμου Μαλεβιζίου.
17-04-2019 08:52:39    17-04-2019 08:52:39      2798
6ΦΣΝΟΡ1Θ-ΤΦ2
Απαλλαγή του δικαιούχου Χρονάκη Ιωάννη του Αποστόλου με Α.Φ.Μ. 072688884 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
11-04-2019 08:20:06    10-04-2019 14:26:50      2762
ΩΜ0ΕΟΡ1Θ-1ΦΩ
Απαλλαγή του δικαιούχου Τσιμπραγού Κων/νου του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 028662459 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
11-04-2019 08:18:17    10-04-2019 14:29:23      2763
Ω71ΠΟΡ1Θ-Γ43
Απαλλαγή του δικαιούχου "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΘΙΑΣ" με Α.Φ.Μ. 090252365 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
11-04-2019 08:15:53    10-04-2019 14:32:40      2764
7Ν33ΟΡ1Θ-Θ5Β
Απαλλαγή του δικαιούχου Σταυρακάκη Γεωργίου του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 038515492 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
11-04-2019 08:14:10    10-04-2019 14:39:37      2765
ΨΒΜΤΟΡ1Θ-ΑΨΓ
Απαλλαγή της δικαιούχου Πηρουνάκη Αφροδίτης του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 137204763 από τις δεσμεύσεις του Μέτρο 8.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (ανειλημμένες υποχρεώσεις του προγράμματος «Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2080/92) λόγω ολοκλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
11-04-2019 08:12:13    10-04-2019 14:42:25      2766
Ω29ΨΟΡ1Θ-ΦΥΛ
Έγκριση υλοτομίας, Παχιαδάκη Κωνσταντίνου, στην θέση «Πηγαϊδος - κοιμητήριο Χαρασού» τ.κ. Χαρασού, Δημ. Εν. Γουβών, Δ. Χερσονήσου.
10-04-2019 13:19:14    10-04-2019 13:19:14      2512
64ΨΞΟΡ1Θ-ΥΚ7
Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2018 και Προϋπολογισμού έτους 2019 του Κυνηγετικού Συλλόγου Καστελλίου.
10-04-2019 13:01:17    10-04-2019 13:01:17      2224