Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Μ7ΗΟΡ1Θ-ΘΥΞ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9094/12-11-2018 ύστερα από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Υ. στήν περιοχή «Δεξαμενή Μαλίων» εκτός ορίων οικισμού, περιφέρειας Δ.Κ. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-11-2018 14:55:21    12-11-2018 14:55:21      9094
9701ΟΡ1Θ-ΑΗΜ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9031/12-11-2018 ύστερα από αίτημα του Φραγκιουδάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Ρίζα ή Χωρδάκια», Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου.
12-11-2018 14:27:12    12-11-2018 14:27:12      9031
Ω1Ι9ΟΡ1Θ-Λ7Ι
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 09-11-2018 ύστερα από αίτημα της Μπελαδακη Ιωάννας στήν περιοχή «Καραβάς» Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου.
12-11-2018 13:15:10    12-11-2018 13:15:10      9032
ΩΓΜΡΟΡ1Θ-ΛΛΠ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
12-11-2018 13:02:43    12-11-2018 13:02:43      7809
78ΜΞΟΡ1Θ-Λ5Γ
Απάντηση σε αίτηση χορήγησης άδειας υλοτομίας
12-11-2018 12:54:44    12-11-2018 12:54:44      6633
6Τ7ΑΟΡ1Θ-6ΗΓ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
12-11-2018 12:50:59    12-11-2018 12:50:59      8663
ΨΞ3ΤΟΡ1Θ-ΩΔ1
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
12-11-2018 12:47:07    12-11-2018 12:47:07      8828
787ΗΟΡ1Θ-Μ9Μ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος
12-11-2018 12:41:42    12-11-2018 12:41:42      8791
ΩΨΚΠΟΡ1Θ-Α3Β
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9028/09-11-2018 ύστερα από αίτημα της Βασιλάκη Ειρήνης στήν περιοχή «Αξέντι» Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
12-11-2018 12:36:57    12-11-2018 12:36:57      9028
ΨΥΗΔΟΡ1Θ-ΡΚ4
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος
12-11-2018 12:17:59    12-11-2018 12:17:59      8826