Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΦΖΟΡ1Θ-ΕΜΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4457/13-06-2019 ύστερα από αίτημα της Σφακιανάκη Ελένης στήν περιοχή «Κλήμα», περιφέρειας Τ.Κ. Αλαγνίου, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
14-06-2019 09:47:36    14-06-2019 09:47:36      4457
Ω33ΡΟΡ1Θ-7ΟΙ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4399/10-06-2019 ύστερα από αίτημα του Δήμου Φαιστού στήν περιοχή «Αφραθιάς», περιφέρειας Δ.Κ. Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-06-2019 12:17:04    12-06-2019 12:17:04      4399
ΩΥΒΜΟΡ1Θ-976
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4385/10-06-2019 ύστερα από αίτημα του Σταματάκη Ευάγγελου στήν περιοχή «Πύργος», περιφέρειας Τ.Κ. Κουσέ, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-06-2019 11:33:04    12-06-2019 11:33:04      4385
ΩΛΟΨΟΡ1Θ-ΑΕΘ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4376/10-06-2019 ύστερα από αίτημα του Αλμπαντάκη Μιχαήλ στήν περιοχή «Βαθιώτης», περιφέρειας Τ.Κ. Καλεσίων, Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-06-2019 09:51:06    12-06-2019 09:51:06      4376
ΩΤΜΕΟΡ1Θ-Ρ63
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4410/10-06-2019 ύστερα από αίτημα του Γεωργιλαδάκη Ζαχαρία στήν περιοχή «Καλαμάκι ή Αμμουδιά», περιφέρειας Τ.Κ. Καμηλαρίου, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
12-06-2019 08:45:23    12-06-2019 08:45:23      4410
ΨΤ6ΕΟΡ1Θ-0ΤΣ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4375/10-06-2019 ύστερα από αίτημα του Μπαστάκη Φίλιππου στήν περιοχή «Γήπεδο», περιφέρειας Τ.Κ. Πόμπιας, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
11-06-2019 12:19:21    11-06-2019 12:19:21      4375
65Ε3ΟΡ1Θ-5ΞΚ
Έγκριση υλοτομίας - κλάδευσης, Γαργανουράκη Νικολάου, στην θέση «Μέλισσα», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
11-06-2019 08:32:55    11-06-2019 08:32:55      2461
Ω4Κ6ΟΡ1Θ-ΔΝΙ
Έγκριση κλάδευσης, Βλασιάδη Βλάσιου, στην θέση «Σκορδολιανά», Άνω Μουλιών, Δήμου Γόρτυνας.
11-06-2019 08:07:00    11-06-2019 08:07:00      262
6ΡΧ3ΟΡ1Θ-Ε7Σ
Έγκριση κλάδευσης, Βουϊδάσκη Χαράλαμπου, στην θέση «Ντεμπετζή», Μεσοχωριό, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων
11-06-2019 07:47:32    11-06-2019 07:47:32      4149
Ψ0ΑΣΟΡ1Θ-ΣΘ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4210/05-06-2019 ύστερα από αίτημα του Παπαδάκη Δημητρίου στήν περιοχή «Πρίνος», περιφέρειας Τ.Κ. Αποστόλων και Σμαρίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
06-06-2019 13:27:16    06-06-2019 13:27:16      4210