Ανακοίνωση 17-04-2019

Ανάρτηση του Προϋπολογισμού του ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ για το έτος 2019 ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 264/16-4-2019 απόφαση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Α.Δ. Κρήτης