Ανακοίνωση 03-10-2017

Με το παρόν, εκ μέρους του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Α.Δ.Κ. (Γ. Η. ΟΡΦΑΝΟΣ - Μ. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, τηλ. 2813407118, 2813407100, atekp@apdkritis.gov.gr ) σας υπενθυμίζουμε ότι στο δικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ (http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr ) θα μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ.

 

Ειδικότερα, ως φορέας μπορείτε να εισέλθετε στην ακόλουθη ιστοσελίδα, για να πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-19-08-30-45/2012-06-19-10-11-50 ), η οποία είναι, με μέριμνα του οικείου φορέα για την υλοποίησή της, απαραίτητη για κάθε νεοδιορισμένο δημόσιο υπάλληλο.

 

 Ακολούθως,  θα μεταβείτε στον ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΕΝΩΝ (http://www.ekdd.gr/ekdda/images/seminaria/2016_03_18_Inep_Odigos_A_Epimorfonomenon.pdf ) τον οποίο κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει υπόψη του κάθε στιγμή του υπαλληλικού του βίου και περιλαμβάνει όλα τα βήματα («διαδικασίες») και τα κριτήρια («προϋποθέσεις») επιλογής επιμορφωτικών προγραμμάτων προς παρακολούθηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.