Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με βάση το Σύνταγμα, η οποία συστάθηκε το 2011 (Π.Δ. 136/2010: ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010), όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

Δημοσιότητα

Προώθηση προς το ευρύ κοινό της Διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» Εσπερίδα για τους Δασικούς Χάρτες στην Κρήτη στις 3-1-2019 (νέο)
Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Κοινό κείμενο Συντονιστών Αποκεντρωμένων – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
Κυρωμένοι Δασικοί Χάρτες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Συγκριτικά Στοιχεία Βροχοπτώσεων Κρήτης-Προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης Λειψυδρίας
Πρόγραμμα LIFE, Τεχνικός Ερμηνευτικός Οδηγός περιοχών NATURA στην Κρήτη Στατιστικά στοιχεία αδειών χρήσεων ύδατος Κρήτης
Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA της Κρήτης – Δράσεις Α.Δ.Κ. Προβολή τηλεοπτικών μηνυμάτων: Κάνε το δικό σου σχέδιο!, Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο, Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου, Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, Οδηγίες δασικών πυρκαγιών για αγρότες και επαγγελματίες, Ταξιδεύεις Χειμώνα - Προετοιμάσου
Μικρο – αποθέματα Φυτών, Horstrissea dolinicola  
Προστατευόμενες Περιοχές ΝATURA στην Κρήτη-Τεχνικός Οδηγός LIFE Natura2000 Value Crete – Έργο του μήνα LIFE Greek Task Force

Ανακοίνωση 22-1-2019

Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου.

Ανακοίνωση 17-01-2019

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Ανακοίνωση 15-01-2019

Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Ανακοινώσεις

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης στις 29-1-2019

Περίληψη αίτησης (με αριθμό πρωτοκόλλου 38/1-3-2016) σε Εφετείο απο το Πολυτεχνείο Κρήτης για ερμηνεία διαθήκης Ιωσήφ Παπαδόπετρου με δικάσιμο την 12-3-2019.

Αποστολή  κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου 04-01-2019

Συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τον Αν. Υπουργό ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλο για τους υδατικούς πόρους

Δελτίο Τύπου 27-12-2018

Συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Δελτίο Τύπου 20-12-2018

Αποτελέσματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (Ν. 4305/2014) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2016, 2017 και 2018

Δελτίο Τύπου 19-12-2018

Συνάντηση της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Γεώργιο Τερζάκη

Δελτίο Τύπου 17-12-2018

Συμμετοχή της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη σε συνάντηση/εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας  "Η Τέχνη του Διοικείν" στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης